Returkraft tar ikke imot avfall før i november

K +

Røykutviklingen var voldsom etter eksplosjonen ved Returkraft 24. juni. Og hendelsen vil ha konsekvenser et år fram i tid. Foto: KBR/UAS Norway, Anders Martinsen.

Så langt er det ingen svar på hva som var årsaken til den kraftige eksplosjonen i mottakshallen til Returkraft i Kristiansand 24. juni. Anlegget kommer ikke i drift igjen før i november og i mellomtida kjøres husholdningsavfallet fra Sørlandet til Linköping.

Eksplosjonen og den etterfølgende brannen førte til at syv personer ble skadet, hvorav to alvorlig. Direktør Odd Terje Døvik i Returkraft forteller at det etter forholdene går bra med de to. – Den hardt skadde sjåføren er utskrevet og den innleide montøren har også respondert godt på behandlingen og er nå på rehabilitering. Vi er veldig glade for at det ikke gikk verre, sier han til Kretsløpet.

Iverksetter egen granskning

Direktør Odd Terje Døvik ved Returkraft må konstatere at det vil ta tid før han får svar på hvorfor det eksploderte på anlegget – og enda lengre tid før det kommer i drift igjen.

Men noen forklaring på hva som utløste den kraftige eksplosjonen i mottakshallen har han foreløpig ikke. – Det verserer mange teorier og antagelser, men vi bruker ikke energi på disse. Politiet avsluttet sine undersøkelser her i juli og oversendte sitt materiale til Oslo, der det visstnok ligger i kø for å analyseres. Vi har fått signaler om at et resultat vil foreligge i september/oktober. Arbeidstilsynet arbeider også fortsatt med saken. Men i tillegg har vi engasjert selskapet Gexcon for å komme til bunns i hva som forårsaket eksplosjonen, forteller Døvik. Dette selskapet, som har Universitetet i Bergen som største eier, har i løpet av sine 40 år etablert seg som en internasjonal aktør innen brann- og eksplosjonsvern og har mange oppdrag innen olje- og gassutvinning. Døvik understreker at oppdraget til Gexcon ikke innebærer noen mistillit til myndighetenes undersøkelser.

– Politiets og Arbeidstilsynets undersøkelser er hovedsakelig innrettet mot å avdekke regelbrudd og svikt i rutiner. Gexcon har teknisk spisskompetanse og kan forhåpentligvis gå dypere inn i materien og gi oss svar på om det er noe ved vår driftsform som bør endres for å hindre slike hendelser i framtida, sier Døvik som har hatt to branner ved anlegget han leder i løpet av ett år. – Gexcon har sagt at de kan komme med en rapport i løpet av en drøy måned, sier Døvik.

Avfallet til Linköping

Returkraft tar imot 130 000 tonn avfall i året og etter eksplosjonen hopet det seg raskt opp både på Avfall Sør sitt anlegg på Støleheia og Agder Renovasjon sitt anlegg Heftingsdalen ved Arendal. Men Returkraft har en avtale med Norsk Gjenvinning om at de trer inn om anlegget stanser, og etter få dager var dette opplegget på plass. Nå kjører selskapet 45 semitrailere med 1200 tonn i uka fra Agder til Tekniska Verken i Linköping, en strekning på nesten 70 mil. – Dette får vi til ved å balle og lagre vårt eget næringsavfall, det er mer lagringsdyktig enn husholdningsavfallet, sier Cecilie Skauge i Norsk Gjenvinning Downstream til Fedrelandsvennen. Merkostnadene ved dette er det Returkraft sitt forsikringsselskap som dekker, men hva disse vil bli er det foreløpig ingen som vet.

Ett år fram til full drift

Men det man vet at det vil ta lang tid før Returkraft kan ta imot avfall igjen, og enda lengre før anlegget er i normal drift. – Vi regner med å kunne åpne igjen i november, men da med et provisorisk kontrollrom og med bare en traverskran i bunkersen, sier Døvik. Han forteller at den ene kranen i bunkersen ble totalskadd, mens den andre kan repareres.

– Leveringstiden på en slik kran er hele 40 uker. Det betyr at vi ikke kommer i full drift igjen med ny kran og nytt kontrollrom før neste sommer, forteller Døvik.

 

Les også: Voldsom eksplosjon hos Returkraft – syv sendt til sykehus

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE