Fortum Oslo Varme gir ikke opp

EU-kommisjonen har kunngjort tildelingen av midler til CCs-prosjekter fra EUs innovasjonsfond har. Bare prosjekter i EU-land er med på lista, søknaden på 1,8 milliarder kroner fra Fortum Oslo Varme nådde ikke opp.

Men det betyr ikke at EU-kommisjonen har liten tro på CCS, fire av de syv prosjektene som får støtte i denne runden er CCS-prosjekter. På lista finner vi prosjektet BECCS@STHLM, som skal sørge for karbonfangst fra kraftvarmeverk i Stockholm. Her er det meningen å benytte seg av det norske lagringsopplegget Northern Light, det samme gjelder CCS-prosjektet Kairo@C som dreier seg om avkarbonisering av Antwerpen havn.

– Tildelingen viser at EU vil realisere CCS som klimateknologi. Da er det overraskende at EU-kommisjonen velger bort vårt karbonfangstprosjekt. Vi har ett av de best forberedte prosjektene for karbonfangst i Europa, og ytterligere utsettelse er utfordrende. Nå starter vi gjennomgangen av Innovasjonsfondets tilbakemelding på søknaden, og så må vi vurdere om vi skal søke EUs Innovasjonsfond i andre tildeling. Søknadsfristen er i mars 2022, uttaler CCS-direktør Jannicke Gerner Bjerkås i en pressemelding. Overfor Dagsavisen legger hun ikke skjul på at avslaget i denne runden er «en kjempenedtur».

Men det betyr ikke at prosjektet på Klemetsrud skrinlegges: – Dette vil ikke sette en stopper for karbonfangst på avfallsforbrenning i Oslo, men uten støtte fra EU må vi nå se på alternative løsninger for fullfinansiering, sier Gerner Bjerkås.

I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil «legge til rette for CO2-fangst og -lagring på alle større forbrenningsanlegg på sikt» og heller ikke olje- og energiminister Marte Mjøs Persen slår igjen døra: – Vi vil gå inn i dette nå og se på på alternativer, vi merker jo oss at det er en ny tildelingsrunde i EU allerede i mars, sier hun til NRK. Den forrige regjeringen gjorde en betinget tildeling på 3 milliarder til prosjektet, under forutsetning av at resten – rundt fire milliarder – lar seg skaffe til veie fra andre kilder.

Også Oslo kommune – som er deleier i Fortum Oslo Varme gir uttrykk for skuffelse, men vil gå videre: – Jeg er skuffet over avslaget fra EU. Karbonnøytrale byer er en forutsetning for å oppfylle Parisavtalen, og da må vi fjerne utslipp fra avfallsforbrenning. Fortum Oslo Varmes avfallsforbrenningsanlegg kan tjene som en blåkopi for andre byers bærekraftige avfallshåndtering. Nå må vi se på andre finansieringsløsninger, sier Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap i Oslo.

Les mer i Kretsløpets neste papirutgave nr 6-2021

 

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE