Fra konsernsjef til styreleder

K +

SKIFTER HATT: Erik Osmundsen vil til sommeren fratre som konsernsjef i Norsk Gjenvinning for å gå inn i rollen som styreleder.

I en pressemelding opplyser Norsk Gjenvinning at Erik Osmundsen vil fratre som konsernsjef til sommeren. Men han er ikke ferdig med landets største private avfallsselskap, han overtar nemlig styreledervervet etter Ole Enger, som har bedt om avløsning.

Til sommeren blir det ni år siden Osmundsen tiltrådte som konsernsjef. – Etter mange år i lederstolen i Norsk Gjenvinning, er jeg klar for å finne nye utfordringer der jeg kan bidra positivt og fortsette å utvikle meg. Tiden å gå videre fra et så godt selskap er aldri perfekt, men jeg anser at tidspunktet for å initiere et lederbytte er best nå da det gir selskapet tilstrekkelig tid til å bygge en struktur for neste fase. Vi har over de siste årene tilrettelagt for et forsvarlig lederbytte gjennom å styrke lederteamet, og etablert en COO-rolle for å sikre kontinuitet og kraft ved min avgang, sier Erik Osmundsen i meldingen.

Det står ikke noe i meldingen om hvem som skal overta som konserndirektør, men denne COO-rollen innehas av Bjørn Arve Ofstad (50). Han begynte i konsernet i 2013, har ledet datterselskapet NGm3 og innehar  i dag en stilling som direktør for prosjektbaserte virksomheter. Osmundsen sier til Kretsløpet at dette blir det opp til styret å beslutte.

Om  hans eget videre virke står det i meldingen at han «sammen med hovedeieren Summa Equity vil videreutvikle virksomheten til å bli en større aktør internasjonalt innen sirkulærøkonomien». Og Reynir Indahl, gründeren i Summa Equity, sparer ikke på rosen:

– Erik har sammen med sine medarbeidere skapt fantastiske resultater. Norsk Gjenvinning har i perioden Erik har ledet selskapet vokst fra ca. 3,3 mrd. til 5,6 mrd. i omsetning, og har gjennomført et vellykket eierskifte til Summa Equity. Selskapet har gjennom Eriks tydelige lederskap etablert seg med det 11. beste omdømme blant norske bedrifter, og er i dag et kjent merkevarenavn blant nordmenn. Vi ønsker å bygge på denne plattformen og investere mer i den grønne økonomien gjennom Norsk Gjenvinning-konsernet og vi er veldig glade for at Erik kan bruke sin kunnskap og erfaring som styreleder i den neste fasen, sier Indahl.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE