Frifunnet i lagmannsretten etter eksplosjonen ved Metallco

Terje Lofthus foran ovnen som eksploderte. Bildet er tatt under et besøk ved bedriften ti måneder før ulykken.

K +

Nesten fire og et halvt år etter eksplosjonen på Eina har Eidsiva Lagmannsrett konkludert med et Terje Lofthus ikke gjorde seg skyldig i grov uaktsomhet.

Daglig leder Terje Lofthus (69) ble dømt til ti måneders fengsel i tingretten, etter eksplosjonen på Eina som krevde to menneskeliv i november 2017. Ankesaken er nå nettopp avsluttet i Eidsiva lagmannsrett og den endte med frifinnelse.

Det var tidlig om morgenen den 17. november 2017 at en av smelteovnene ved Metallcos anlegg for gjenvinning av aluminium eksploderte. Bygningen ble nærmest totalskadd og to ansatte omkom øyeblikkelig. Det gikk to år og tre år måneder før Økokrim tok ut tiltale mot Lofthus og styreleder Tord Linnerud, og ytterligere nesten et år før dom falt i Gjøvik tingrett 22. januar i fjor. Her ble Lofthus dømt til ti måneders fengsel for overtredelse av arbeidsmiljøloven mens Linnerud ble idømt en bot på 120 000 kroner.

Begge anket og saken ble behandlet på Lillehammer i første halvdel av mars. Grunnlaget for tiltalen er at det var grovt uaktsomt å mate aluminium lagret ute inn i en ovn som allerede hadde høy temperatur, og at det var «innesluttet vann i smelt» som utløste eksplosjonen. Men lagmannsrettens flertall finner at det ikke er bevist utover rimelig tvil at det var en vanndampeksplosjon som forårsaket ulykken. En av lagmennene tok dissens, han mente det var tilstrekkelige bevis for uaktsomhet

Dermed frifinnes Lofthus for denne delen av tiltalen. Men en bot på 25 000 kroner for brudd på internkontrollforskriften for manglende risikovurdering blir opprettholdt fra tingrettsdommen.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE