Frykter at en god trend vil snu

TALSMANN: Jofri Lunde er næringspolitisk sjef for NHO Transport. Hun er kritisk til at virkemidlene for å velge biodrivstoff blir borte. Foto: Eva Storm Hanssen
Klimagassutslippene i norsk kollektivtransport med buss har falt betydelig, og prognosen tilsa at utviklingen ville fortsette i hvert fall ut 2021. Men nå er to vesentlige rammebetingelser i ferd med å endres.

På årets Bioenergidager fortalte Jofri Lunde som er næringspolitisk sjef i NHO Transport om kartleggingen som ble gjennomført blant deres medlemsbedrifter i vår. Der ble bedriftene spurt om faktisk forbruk av drivstoff i 2018 og 2019, og konsulentselskapet Stakeholder har, i tillegg til å sette sammen svarene for 2018 og 2019, gjort et estimat på forbruk av drivstoff i 2020 og i 2021 basert på inngåtte kontrakter og andre avtaler.

Resultatene fra undersøkelsen viser at fornybarandelen i bussbransjen forventes å passere 50 prosent i 2020, takket være omfattende bruk av biodrivstoff. Det betyr at den vil være fordoblet fra 2018 til 2021. I løpet av 2021 er det forventet at andelen vil være på over 60 prosent.

– Klimagassutslippene fra norske busser faller raskt fordi fossilt drivstoff er erstattet med 100 prosent biodrivstoff. En del av dette er premisser i fylkeskommunale anbudsprosesser, men det er også flere av ekspressbussene og de andre busselskapene som driver billettfinansiert transport som har valgt å bruke 100 prosent biodrivstoff, fortalte Lunde. Bruk av biogass og elektrisitet øker også, og vil utgjøre til sammen 12 prosent av drivstofforbruket i 2020.

Men dette var situasjonen og utsiktene i mars.

Les mer i Kretsløpet nr 6 2020.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE