Geminor passerer 100 ansatte

Adm. dir. Kjetil Vikingstad ønsker italienske Andrea Pfeifhofer velkommen som ansatt nr. 100 i selskapet. Pfeifhofer (t.v.) er ny logistikkmedarbeider ved Geminors kontor i Italia. Foto Geminor

Denne måneden passerte gjenvinningsselskapet Geminor en ny milepæl med over 100 profesjonelle fagpersoner i organsisasjonen. Veksten gir selskapet mer faglig og operativ tyngde, men stiller samtidig nye krav.

– Vi skal klare å beholde entreprenørånden selv om vi øker i størrelse og geografisk spredning, sier CEO Kjetil Vikingstad i en pressemelding.

Geminors organisasjon, som altså nylig passerte 100 medarbeidere, er i dag fordelt mellom kontorer og prosessanlegg i totalt ni land i Europa. Ekspertisen i gjenvinningsselskapet strekker seg nå fra fysisk håndtering og prosessering av ulike typer avfall, til logistikk, finans og salg av gjenvinningstjenester i Norge og Europa.

Bemanningsveksten har de siste par årene vært størst i nyere markeder i Sør- og Øst-Europa, sier Vikingstad.

– Vi har nå blitt et middels stort selskap i internasjonal bransjesammenheng, noe som også er i tråd med vår strategi. Vi merker at en voksende organisasjon gir mer «muskler» og byr på nye muligheter for ekspensjon. Samtidig får vi større regional forankring og kunnskap, som gjør oss mer kompatible når det kommer til regionalt regelverk og bransjekulturer i ulike land, sier adm. dir. i Geminor.

Veksten i antall medarbeidere har blant annet krevd endringer i lokasjoner. Kontorene i Storbritannia, Polen og Italia – som er de største talt i ansatte utenfor Norge – har det siste året måttet ta grep og innrette seg med nye, større eller flere lokaler.

– Veksten stiller nye krav både til medarbeidere og ledelse med tanke på kommunikasjon, samhandling og drift, sier Vikingstad.

Grensekryssende transport av avfall blir stadig mer krevende, da regelverket i mange land strammes inn for å unngå avfallskriminalitet. For å møte dette har Geminor styrket kompetansen rundt TFS-håndtering ved flere kontorer i Europa.

En større organisasjon skal ikke få endret DNA’et selskapet er bygget på, forteller Vikingstad.

– Siden starten i 2004 har vi vært et selskap basert på entreprenørmentalitet. Vi har alltid forsøkt å være dynamiske, raske og tilpasningsdyktige, og har alltid hatt lite fokus på roller og hierarki. Det er viktig at vi klarere å dyrke disse verdiene i organisasjonen framover, sier Vikingstad, som også er glad for at kvinneandelen i selskapet øker. Snart er hver tredje ansatte i Geminor en kvinne, et høyt tall i bransjesammenheng.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE