Grønn plattform-støtte til flere avfallsreduserende prosjekter

FÆRRE KONTEINERE: Et prosjekt som skal utvikle en metode for avfallsfrie byggeplasser, har fått 66,5 millioner kroner i støtte fra Grønn plattform.

Blant de elleve prosjektene som fikk støtte fra Grønn plattform i begynnelsen av september, finner vi i både et initiativ for å gjøre byggeplasser avfallsfrie og et som vil se på effektene av å øke bruken av skrap-aluminium. I tillegg til prosjektet som skal etablere en sirkulær verdikjede for tre, som allerede omtalt.

«Grønn plattform» er en ny satsing som gir bedrifter og forskningsinstitutter midler til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling. Ordningen er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva og Enova, og den ble lansert i regjeringens tredje tiltakspakke med økonomiske tiltak som følge av koronapandemien i mai 2020.

1,1 milliard kroner er satt av til Grønn plattform i perioden 2021- 2023. Innretningen er i tråd med EUs Green Deal og skal gjøre norske bedrifter og forskningsinstitusjoner bedre rustet i møte med de mulighetene som åpner seg opp i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa.

Det kom inn 44 prosjektsøknader der det til sammen ble søkt om 4,2 milliarder kroner, og av disse var det altså 11 som fikk støtte på mellom 50 og 120 millioner hver.

Avfallsfrie byggeplasser

Et av disse er prosjektet «Avfallsfrie byggeplasser» som har som ambisjon å utvikle og pilotere en metode for avfallsfrie byggeplasser ved hjelp av eksakte digitale modeller av alle relevante bygningsdeler og nøyaktig produksjonsstyring. Dette skal gjøre det mulig å produsere bygningsdeler i korrekte størrelser, klar for sammenstilling på byggeplass uten tilpasninger eller kapp. I tillegg skal det utvikles metoder for å gjenbruke bygningsmaterialer hos produsent og fjerne kapp i produksjonen. Løsningen er tenkt implementert i hele verdikjeden.

Bak dette initiativet står et konsortium bestående av Glava AS, ByggMa ASA, Bergene Holm AS, Pipelife Norge AS, NCC Norge AS, Bjørn Bygg AS, Veidekke ASA, Lindab AS, Gausdal Landhandleri AS, Badigital AS, WK Entreprenør AS, NTI AS, APX System AS, 14 Technology AS, 24Seven Office Norway AS, Codeit AS, Mad AS, CHR Vestrheim AS og SINTEF.

Prosjektet har fått tilsagn om støtte på 66,5 millioner kroner.

Gjenbruk av aluminium

Et annet prosjekt, «AluGreen» ønsker å verifisere effektene av økt innhold av skrap-aluminium i materialer, prosesser, anvendelser og design, for å kunne utvikle nye løsninger med skrap-aluminium i store infrastrukturprosjekter (broer og brofundamenter), subsea-kabler og elektrifisert transport. Innsamlingsprosesser, raffinering og løsninger for sammenføyning skal også bli også utviklet i prosjektet.

Her er det Norsk Hydro ASA, Oshaug Metall, Christie & Opsahl, Overhalla Betongbygg, Norcable, Corvus, Ocean Sun, Kodyna, Leirvik AS, Nexans, Benteler Automotive raufoss, Metallco Aluminium, Prodtex, DR TECHN OLAV OLSEN AS, MANUFACTURING TECHNOLOGY NORWEGIAN CATAPULT AS, NTNU, SINTEF AS, SINTEF Manufacturing AS, Corvus Energy AS, NORDIC OFFICE OF ARCHITECTURE AS som Statnett som står bak. Dette prosjektet støttes med 76,9 millioner kroner.

Og, som allerede omtalt, får prosjektet sirkTRE 105,7 millioner kroner.

Ytterligere 125 millioner kroner vil bevilges til prosjekter i løpet av høsten.

Liste over alle tildelingene finnes her.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE