Hederspriser til fiskeslam og gips

Blant de mange bedrifter og initiativ som fikk heder og ære under prisdrysset på Avfall Norges årskonferansemiddag gikk Bioretur og Norsk Gjenvinning til topps med de mest etablerte prisene, henholdsvis gründerprisen og innovasjonsprisen.

Godt hjulpet av kveldens toastmaster Else Koss Furuseth delte Nancy Strand ut både utstillerpris og kommunikasjonspris før hun kom til de to hedersprisene

Jack Tucker mottok gründerprisen på vegne av Bioretur.
Jack Tucker mottok gründerprisen på vegne av Bioretur.

Gründerprisen til gjenvinning av fiskeslam

Gründerprisen gikk til Bioretur som har utviklet en løsning for å samle og prosessere fiskeslam.
– Årets vinner er et godt eksempel på sirkulærøkonomi i praksis. De har bidratt til at et problem har løftet seg fra å være noe man dumper til å bli en ressurs og et viktig ledd i den sirkulære verdikjeden. De viser gode referanser og potensial for internasjonal overføringsverdi. I tillegg bruker de eksisterende teknologi fra olje og gass og får dette over i en annen industri, sa Strand da hun delte ut prisen.

Innovasjonsprisen til gjenvinning av gips

Thomas Mørch roste samarbeidet i laget og trakk spesielt fram arbeidet til Kristine Laake og Thomas Topstad da han mottok Innovasjonsprisen på vegne av Norsk Gjenvinning.
Thomas Mørch roste samarbeidet i laget og trakk spesielt fram arbeidet til Kristine Laake og Thomas Topstad da han mottok Innovasjonsprisen på vegne av Norsk Gjenvinning.

Ved utdelingen av innovasjonsprisen understreket Strand at valget av en vinner hadde vært vanskelig med flere svært gode kandidater. – Hovedårsaken til at de ble valgt til årets vinner var leveringen på Avfall Norges visjon; Fremtidens råvarer er resirkulerte, sa hun før hun kunngjorde at det var Norsk Gjenvinning og deres fabrikk for gjenvinning av gips som gikk til topps.

– Norsk Gjenvinning har etablert en ny forretningside med gipsfabrikken sin og med et veldig sterkt fokus på samarbeid gjennom hele verdikjeden. De viser at en evig gjenvinnbar ressurs som i stor grad tidligere har havnet på norske deponier, nå har blitt løftet to hakk opp i avfallspyramiden, sa hun.

De andre nominerte var for øvrig Waste IQ og Grønt Skifte. Deltakerne på konferansen hadde stemt fram Ragn Sells utstilling som den beste. Og årets kommunikasjonspris gikk til Avfall Sør.

Innovative unge

Raymon Bjøntegaard, Ingrid Stavland Reppe og Ernes Cereku vant konkurransen om beste utviklingsidé med en panteordning for batterier.
Raymon Bjøntegaard, Ingrid Stavland Reppe og Ernes Cereku vant konkurransen om beste utviklingsidé med en panteordning for batterier.

Tidligere på dagen var en hel sesjon viet den yngre garde. Der ble blant annet tre forretningsideer presentert av de unge oppfinnerne som sto bak. Etter avstemning blant konferansens deltakere var det initiativet ”Pelleboks” som vant. Her var tanken å innføre en panteordning for batterier for å unngå at de havner i restavfallet og fremme muligheten for materialgjenvinning.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE