Henrik Lystad i nytt rådgivningsselskap

Avfall Norges tidligere fagdirektør Henrik Lystad etablerer nå selskapet Norwaste as sammen med Bjørn Kopstad. Med på laget er også de nybakte pensjonistene Knut Bakkejord og Bård Jørgensen. – Vi har allerede en ordrereserve ut året, sier Bjørn Kopstad.
Bjørn Kopstad (t.v.) og Henrik Lystad tror definitivt at det er behov for et nytt rådgivningsselskap i avfalls- og gjenvinningsbransjen.
Bjørn Kopstad (t.v.) og Henrik Lystad tror definitivt at det er behov for et nytt rådgivningsselskap i avfalls- og gjenvinningsbransjen.

I slutten av januar ble det kjent at Avfall Norges fagdirektør Henrik Lystad var på vei ut av organisasjonen etter 16 år, uten at det ble meddelt hva han skal begynne med. Nå er det altså kjent, han går inn som medeier og daglig leder for det nyetablerte selskapet Norwaste as.

– Dette blir spennende, vi opplever stor interesse og mye positiv oppmerksomhet rundt etableringen. Det ser absolutt ut til å være behov for et kunnskaps- og erfaringsbasert rådgivningsselskap i bransjen, sier Lystad. Han legger til at Norwaste vil rette seg mot både private og kommunale aktører, i tillegg til offentlig forvaltning og bransjeorganisasjoner.

Bjørn Kopstad, som så vidt vi forstår har hatt idèen til etableringen, sluttet som direktør for renovasjon i Norsk Gjenvinning i 2016, og etablerte kort etter konsulentselskapet Auritus. I 2017 startet han nyhetsbrevet Insider, som følger avfalls- og gjenvinningsbransjen og sender ut nyheter og anbudsoversikt ukentlig til abonnenter. Og i siste utsendelse gjøres det «for ordens skyld klart at Norwaste ikke har noen forbindelse med Insider, som fortsatt gis ut av Waste Inside as og Bjørn Kopstad».

Kopstad forteller til Kretsløpet at Knut Bakkejord (67) og Bård Jørgensen (69) vil trå til ved behov og arbeide deltid i Norwaste. Bakkejord har i mange år vært fagansvarlig for renovasjon i Trondheim kommune og var nå sist prosjektleder for utbygging av et ettersorteringsanlegg i landsdelen.

Bård Jørgensen var i mer enn 20 år en høyt profilert sjef for renovasjonen i Tromsø, etter hvert direktør i Remiks. Han ble pensjonist fra årsskiftet og har nå flyttet tilbake til sin opprinnelige hjemby Fredrikstad.

Men på spørsmål om det er en pensjonistforening de har etablert, svarer de to gründerne at de allerede arbeider med å utvide staben, på en måte som vil påvirke både kjønns- og alderssammensetningen.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE