Høye strømpriser gir lavere renovasjonsgebyr i Bergen

Konsernsjef Borghild Lekve kan konstatere at BiR i år går mot et historisk stort overskudd. Foto: BiR.

De høye prisene på energi medfører at BiR-konsernet går mot et kjemperesultat i år. Det skal gi seg utslag i lavere renovasjonsgebyr i 2023, sier konsernsjef Borghild Lekve til Bergensavisen.

BiR-konsernet endte opp med et overskudd på 116 millioner kroner i fjor og etter første halvår ligger årets resultat 99 millioner kroner over første halvår i fjor. Med fortsatt høye strømpriser utover høsten ligger konsernet dermed an til et overskudd på mer enn 300 millioner i år.

Forklaringen er at forbrenningsanlegget leverer rundt 400 GWh med varme og strøm fra forbrenningsanlegget i Rådalen, og inntektene fra salg av denne energien har altså gått til himmels. Nå er det ikke mer enn rundt halvparten av energisalget som skriver seg fra behandling av husholdningsavfall og dermed er underlagt forurensningslovens selvkostbestemmelser. Men det betyr likevel at denne delen av merinntektene skal komme innbyggerne til gode, i form av reduserte gebyrer. – Vi har allerede varslet en nominell reduksjon på 1 prosent til neste år, og med dagens generelle prisutvikling betyr det en vesentlig realprisnedgang, sier Lekve til Bergensavisen.

Forbrenningsanlegget i Rådalen leverer en energimengde på rundt 400 GWh årlig. Det betyr at inntektene øker med 400 millioner kroner dersom energiprisen går opp med en krone pr kWh.

Den andre halvparten av overskuddet skriver seg fra behandling av næringsavfall, der BiR er en markedsaktør i konkurranse med andre. Og denne delen vil tilfalle de åtte kommunene som eier BiR. – Disse utbyttene er frie midler som kommunene kan bruke til de formålene de ønsker, sier Lekve.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE