Innblanding av biodrivstoff trappes videre opp

Omsetning av biodrivstoff siste 5 år. Avansert biodrivstoff markert med orange farge.

Stortinget vedtok nylig at innblandingskravet for biodrivstoff skal økes videre til 24,5% fra nyttår, noe som betyr et behov for nesten en milliard liter biodrivstoff i 2021.  Men fortsatt er reglene slik at halvparten av dette volumet vil være nok til å oppfylle kravet – dersom det lar seg gjøre å skaffe nok såkalt avansert biodrivstoff.

 

Kravet til innblanding av biodrivstoff økte fra 20 til 22,3% fra 1. juli, samtidig som biodrivstoff igjen ble ilagt full veibruksavgift. I 2019 var innblandingskravet 12%, men Miljødirektoratets statistikk viser at dette ble overoppfylt. Av de nesten fire milliardene literne med drivstoff som gikk til veitrafikken i 2019 var drøyt 15% prosent biodrivstoff.

Tallene fra Miljødirektoratet viser at mengden biodrivstoff fra de rapporteringspliktige aktørene økte med 110 millioner liter fra 2018 til 2019, til 606 millioner liter. I tillegg har man i høst fått inn tall fra fire mindre aktører som fikk rapporteringsplikt fra 1. juli, disse solgte til sammen 36 millioner liter.

Andelen såkalt avansert biodrivstoff er uendret, snaut 40%. Men siden totalvolumet har økt utgjør dette i 2019 rundt 38 millioner mer enn året før. Og siden reglene er slik at dette volumet kan dobbelt-telles i forhold til innblandingskravet, ville fjorårets omsetning av biodrivstoff vært tilstrekkelig til å møte et innblandingskrav på 21%.

Av rapporteringen for 2019 framgår det at så godt som alt biodrivstoff fortsatt er importert. Det avanserte biodrivstoffet – som altså ikke skal lages av råstoff som kunne vært brukt til mat eller dyrefôr – produseres i dag for en stor del av slakteavfall og brukt frityrolje, og det viktigste leverandørlandet er USA. Største råstoffkilde for det konvensjonelle drivstoffet er raps (24%), men palmeolje er fortsatt også en betydelig kilde (17%). Denne importeres hovedsakelig fra Indonesia og Malaysia. Av de rapporteringspliktige distributørene var det ifjor bare selskapet St1 som solgte palmeoljebasert biodrivstoff, dette utgjør 101 millioner liter, i tillegg har de fire småleverandørene til sammen rapportert 15 millioner liter.

Forbruket av drivstoff i veitrafikken har vist en fallende tendens de siste årene, men ferske tall viser at forbruket har tatt seg opp igjen i sommer. Et innblandingskrav på 24,5% betyr derfor i utgangspunktet at det må omsettes nesten en milliard liter slikt drivstoff i 2021. Men om man klarer å øke andelen avansert biodrivstoff videre er det altså fullt mulig å møte det skjerpede innblandingskravet uten å øke volumet.

I så fall må dette fortsatt skje ved hjelp av import. Det finnes riktignok store prosjekter for produksjon av trebasert avansert biodrivstoff i Norge, både på Tofte og i Åmli. Men investeringsbeslutninger om fullskala produksjon er ikke fattet noe av stedene og en norsk produksjon som monner ligger derfor flere år fram i tid – i beste fall.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE