Inngikk forlik på 212 millioner kroner

Returkrafts anlegg i Kristiansand ble utsatt for en eksplosjonsartet brann i juni 2021. Foto: KBR/UAS Norway, Anders Martinsen

Returkraft og KLP Skadeforsikring har kommet til enighet i forkant av rettssaken i kjølvannet av den eksplosive brannen på anlegget til det interkommunale søppelskapet i juni 2021. Det opplyser Agderposten.

«KLP Skadeforsikring og Returkraft er enige om forsikringsoppgjøret etter eksplosjonen i juni 2021. Avtalen innebærer et totalt forsikringsoppgjør på 212 millioner kroner, og saken er avsluttet. Det har vært et godt og konstruktivt samarbeid mellom KLP Skadeforsikring og Returkraft og begge parter er tilfreds med løsningen. Ut over dette kommer ikke partene til å kommentere saken mer», skriver partene i en pressemelding.

Det interkommunale avfallsselskapet Returkraft stevnet i fjor høst forsikringsselskapet KLP for manglende utbetaling etter eksplosjonen på anlegget deres. Lenge så striden ut til å havne i rettslokalene.

Bakgrunnen for søksmålet var at Returkraft mente de hadde krav på langt mer forsikringspenger enn de hadde mottatt.

– Vi har fått en del penger, men så stoppet utbetalingene, sa selskapets styreleder Lars Petter Maltby til Agderposten i november.

Han ville på det tidspunktet ikke ut med noen konkret sum, men understreket at det dreide seg om et betydelig beløp.

Etter det Agderposten kjenner til, manglet det over 50 millioner kroner på det Returkraft mente de hadde krav på. Før betalingene stoppet opp skal selskapet ha mottatt rundt 150 millioner kroner.

7 personer ble kjørt til sykehus, med røyk-, brann- og kuttskader. To av dem fikk omfattende skader. I etterkant fulgte en oppvask som blant annet førte til at administrerende direktør Odd Terje Døvik måtte gå.

Det er konkludert med at eksplosjonen oppsto da Tananger-selskapet SARs tankbil tømte spesialavfall hos Returkrafts anlegg i Kristiansand.

– Dersom Sar AS hadde hatt tilfredsstillende rutiner, kunne ulykken vært unngått, skrev Arbeidstilsynet i sin rapport i kjølvannet av hendelsen.

Returkraft eies av seks lokale avfallsselskap. Avfall Sør og Agder Renovasjon er de desidert største eierne.

Alt i følge Agderposten.

Les mer om bakgrunnen her

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE