Internasjonal standard for håndtering av avfall på fiskefartøy på plass

ISO 5020:2022 får sin norske ordlyd i løpet av høsten. Den engelske benevnelsen er “Waste reduction and treatment on fishing vessels”.

En egen ISO-standard for håndtering av avfall på fiskefartøy er nå ferdig og ble lansert i et møte under fiskerimessa i Trondheim. Standarden er utviklet etter initiativ fra Norges Fiskarlag.

Dette melder Fiskarlaget på sin nettside. Det var høsten 2019 at Fiskarlaget tok initiativ til å utarbeide en internasjonal ISO-standard for håndtering av avfall om bord på fiskefartøy. Denne standarden er i disse dager fullført – et år før tida, i godt samarbeid med blant annet forvaltningen, avfalls- og miljøorganisasjoner og ikke minst Standard Norge.

Arbeidet er finansiert av Fiskarlaget, Norsk Villfisk, Handelens miljøfond og Fiskernes agnforsyning.

Standarden skal nå oversettes fra engelsk til norsk i løpet av høsten.

Ambisjonene er at en standard for avfallshåndtering skal bidra til at marin forsøpling reduseres i fiskerinæringen nasjonalt og globalt.

Standarden vil bidra til å redusere makro- og mikroplast i vann, forsøpling av strender og kystnære områder og spøkelsesfiske. Viktige målgrupper for standarden er aktører innenfor fiskeflåten, utstyrsprodusenter, tjenesteleverandører til næringen og mottaksapparat av avfall.

Seniorrådgiver Jan Henrik Sandberg i Norges Fiskarlag har hatt fagansvar for organisasjonens arbeid med standarden og sier arbeidet er forankret i Fiskarlagets strategi mot marin forsøpling, som slår fast at vi skal bidra til at:

Marin forsøpling fra næringa skal minimeres

Alt plast skal tilbake på land

Alle tapte fiskeredskaper skal meldes

Og at vi må bidra ut over juridiske krav og forventninger

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE