Kjapp generalforsamling

K +

Det ble gjenvalg på Synnøve Bjørke og resten av styret i Avfall Norge. Noe av det første de må gjøre er å ansette en ny direktør. Foto: Benjamin A. Ward / ROAF

Gjenvalg av hele styret og ingen kommentarer verken til årsrapport, regnskap eller budsjett. Årets digitale generalforsamling i Avfall Norge var gjennomført på 50 minutter.

Styreleder Synnøve Bjørke presenterte en årsrapport med stor aktivitet, til tross for at også deler av 2021 var preget av pandemi og dermed digital aktivitet. – Det er gjennomført 70 arrangementet med til sammen 4000 deltagere, årets REdu-opplegg har rekorddeltagelse, vi har en mengde pågående prosjekter og innovasjonsprogram. Og vi har deltatt i eller gitt innspill til 48 skriftlige og muntlige høringer, sa Bjørke og roste sin avtroppende direktør Cecilie Lind og hennes 12 medarbeidere for stor arbeidsinnsats.

Regnskapet ble lagt fram med et overskudd på 1,7 millioner, men dette skyldes delvis at planlagte aktiviteter ikke har kunnet gjennomføres. – En organisasjon som Avfall Norge bør egentlig gå i null, sa Bjørke. Et rammebudsjett for de neste tre årene, med en maksimal økning i kontingenter og lønninger på 4% årlig, vakte heller ingen motforestillinger. Den kostnadsbaserte «trappa» for kontingentberegning ble beholdt og for 2023 ble det vedtatt «en forsiktig inflasjonsjustering» på 2,1% økt kontingent. Det betyr at grensen mellom de som har 1 stemme på generalforsamlingen og de som har 2 stemmer vil gå ved 84 000 kroner i innbetalt kontingent.

Valgkomitéleder Elisabeth Haukaas Bjerke viste til at det var store utskiftinger i styret ifjor, og innstilte på gjenvalg av alle som var på valg. Ingen hadde motforestillinger mot det heller, det betyr at styret fortsatt har følgende sammensetning.

Styreleder: Synnøve Bjørke, ROAF

Nestleder: Egil Lorentzen, Norsk Gjenvinning

Styremedlemmer:

Øystein Solevåg, ÅRIM IKS

Britt Mathiesen Limo, Remiks

Trygve Berdal, ReMidt IKS

Hans Petter Karlsen, REG, Oslo

Vidar Svenning Olsen, Ragn-Sells as

Synnøve Bjørke benyttet anledningen til å takke Cecilie Lind for sin innsats for organisasjonen, som altså tar slutt ved utgangen av juni. Da overtar Kåre Fostervold midlertidig. Men Bjørke opplyste også om at det er nedsatt et utvalg bestående av henne selv, Egil Lorentzen og Hans Petter Karlsen som skal sørge for ansettelse av en ny direktør.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE