Laveste mengde husholdningsavfall siden 2010

Figuren viser mengdene husholdningsavfall fra 2006 til 2022, og hvilken behandling avfallet har blitt levert til. ¹Levert til materialgjenvinning inkluderer kompostering og biogass. Kilde: Avfall frå hushalda, Statistisk sentralbyrå

I 2022 kastet hver av oss 10 prosent mindre enn året før. Det har ikke vært så lave tall siden 2010.

Totalt kastet vi 2 124 000 tonn avfall hjemme og på gjenvinningsstasjon i 2022, opplyser Statistisk sentralbyrå.

– Den totale avfallsmengden fra husholdningene fortsetter å gå ned, med unntak av koronaårene. I 2022 har vi kastet den laveste mengde avfall siden 2010, selv om konsumet i husholdningene gikk opp, sier seniorrådgiver Manju Chaudhary.

Stigende trend for materialgjenvinning

Det er flere gode nyheter for husholdningsavfallet. Materialgjenvinningsgraden har steget dette året også. 44 prosent av avfallet fra husholdningene blir sendt til materialgjenvinning. Dette inkluderer også avfall sendt til biogassproduksjon og kompostering. 52 prosent går til forbrenning, mens de resterende fire prosentene går til deponi og annen behandling.

Tallene fra SSB sier hvor mye avfall som ble levert til materialgjenvinning – ikke hvor mye som faktisk ble gjenvunnet. Disse tallene samsvarer ikke alltid, skriver SSB.

– Vi har sett en økende grad av materialgjenvinning for husholdningsavfallet siden 2015, sier seniorrådgiver Manju Chaudhary.

EU har flere mål når det kommer til materialgjenvinning. Norge nådde ikke målet om 50 prosent materialgjenvinning for husholdningsavfall innen 2020. Målet for materialgjenvinning for 2025 er at 55 prosent av «Municipal Waste» blir brukt til materialgjenvinning og ombruk. Vi ligger fremdeles et godt stykke unna å nå dette for husholdningsavfallet.

Nedgang i nesten alle typar avfall

Restavfall er den avfallstypen vi kaster mest av i husholdningene. I 2022 var restavfall 41 prosent av avfallet vårt. Etter det kaster vi mest treavfall, papp og matavfall, som alle ligger på rundt 10 prosent.

 

Husholdningsavfall. Type avfall. Tonn
Kilde: Avfall frå hushalda, Statistisk sentralbyrå

 

Dei fleste avfallstypene minket fra 2021 til 2022. Dei største endringene var:

Treavfall gikk ned med 53 000 tonn, tilsvarende 19 prosent

Restavfall gikk ned med 42 000 tonn, tilsvarende 5 prosent

Annet avfall gikk ned med 29 000 tonn, tilsvarende 77 prosent

Hageavfall gikk ned med 28 000 tonn, tilsvarende 15 prosent

Økning i konsum og nedgang i avfall

Figuren under viser hvordan forbruksmengden og avfallsmengden til norske husholdninger har endret seg fra 1996 til 2022. Denne grafen gir oss en indikasjon på om Norge nærmer seg et samfunn med mer sirkulær økonomi – med økning i konsum uten økning i avfall.

Konsum og mengde avfall fra husholdningene. 1996 – 2022. Indeks 1996 = 1
Kilde: Avfall frå hushalda, Statistisk sentralbyrå

Det har vært en positiv sammenheng mellom forbruket vårt og avfallet vi kaster. Fram til 2017 var økningen i avfall større enn økningen i konsum. I to år var det en motsatt trend, fram til pandemien. I 2022 derimot, økte forbruket i husholdningene samtidig som avfallsmengden gikk ned.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE