Mer avansert biodrivstoff på norske veier

Salg av flytende biodrivstoff til veitrafikk 2015-21.

Mengden avansert biodrivstoff økte solgt i Norge økte fra 330 millioner liter i 2020 til 404 millioner i fjor. Drivstoff basert på palmeolje ble ikke solgt i 2021, men fortsatt er bare drøyt 1 % av de 538 millioner literne som ble solgt produsert i Norge.

Omsetningen av biodrivstoff skal rapporteres til Miljødirektoratet og nå er tallene for 2021 publisert. De viser at andelen avansert biodrivstoff, som altså er produsert av ulike typer avfall og rester fra treforedlingsindustrien, økte fra 66 % i 2020 til 75% i fjor. Denne økningen utgjør 74 millioner liter og det er mer drivstoff basert på brukt frityrolje som utgjør økningen.

Norge har et omsetningskrav for biodrivstoff til veitransport, som nå innebærer at markedsaktørene må sørge for at minst 24,5 % av volumet de omsetter til veitrafikk er biodrivstoff. Men siden avansert biodrivstoff teller dobbelt i denne beregningen, er andelen biodrivstoff likevel lavere. I fjor utgjorde biodrivstoff 14 % av de totalt 3,8 milliarder literne drivstoff til veitrafikken. Dette tallet har vært ganske stabilt de siste årene og er altså så langt ikke vesentlig påvirket av at drøyt 16 % av personbilene nå går på el.

Råstoffet til biodrivstoffet som brukes i Norge kan ikke karakteriseres som kortreist. Mer enn halvparten kommer fra Nord-Amerika, men Kina er også en stor leverandør av brukt frityrolje. Rundt 25 % av råstoffet kommer fra Europa. Ukraina og Russland er betydelige leverandører av råstoff til såkalt konvensjonelt biodrivstoff, hovedsakelig raps. Råstoff fra disse landene sto for hhv. 3 og 2 % av biodrivstoffet som ble rapportert i 2021. Andelen som er basert på råstoff fra Norge er fortsatt svært lav, bare 1,2 % i fjor.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE