Navnebytte – og myndighetskritikk

Den digitale generalforsamlingen i Avfall Norge ble unnagjort på en drøy halvtime. Men på det etterfølgende medlemsmøtet framkom klare ytringer om at organisasjonen burde skifte navn. Og på et styremøte umiddelbart etterpå ble det vedtatt å sette i gang en slik prosess.
Direktør Nancy Strand har endelig fått marsjordre fra styret, om å iverksette en prosess som skal munne ut i et nytt navn for Avfall Norge.
Direktør Nancy Strand har endelig fått marsjordre fra styret, om å iverksette en prosess som skal munne ut i et nytt navn for Avfall Norge.

Som tidligere omtalt var valg av nytt styre i Avfall Norge utsatt til en ekstraordinær generalforsamling som skal finne sted under Høstmøtet 12. oktober. Og ettersom de 48 deltagerne som hadde sluttet seg til på Teams var lite taletrengte, ble den formelle klubbingen av årsmelding, regnskap og budsjett raskt unnagjort. Inntektstapet fra den avlyste Årskonferansen har langt på vei latt seg erstatte av økte inntekter fra prosjekter og digitale arrangementer. Dermed var det mulig å legge fram en regnskapsprognose i tilnærmet balanse for 2020, uten å øke kontingenten for medlemmene vesentlig.

Litt større var taletrengtheten på det etterfølgende medlemsmøtet, som vanligvis pleier å bli avholdt førgeneralforsamlingen. Her kom flere med ganske krass kritikk av myndighetene, flere mente at bransjens omstillingstempo ligger langt foran regelverkets. – Det er mye snakk om grønn omstilling, men samtidig har sirkulære råvarer store problemer. Vi samler jo inn matavfall og produserer biogass, men den fakles fordi viljen til å bruke den ikke er tilstede. Og problemene med plast er vel kjente. Så lenge jomfruelige råvarer er billigere vil vi ikke få noen fart på den sirkulære økonomien, sa hun. Og fikk støtte av flere andre, blant dem Avfall Norges nestleder, NG-sjef Erik Osmundsen.

Ragnhild Borchgrevink dro deretter opp navnedebatten, hun er direktør i avløpsselskapet VEAS som nettopp har meldt seg inn i Avfall Norge. – Det føles kleint å bli medlem av en organisasjon som heter Avfall Norge. Jeg oppfordrer styret til å sette i gang en prosess mot navnebytte umiddelbart, sa hun. Dette var musikk i ørene på direktør Nancy Strand, som lenge har ivret for å få et navn uten ordet avfall. Og nå skjer det altså noe, styret vedtok bare et par timer senere å sette i gang en prosess. – Vi fikk beskjed å komme tilbake med forslag til styremøte i september, deretter blir det en runde i organisasjonen. Det går fort fram til den ekstraordinære generalforsamlingen i oktober, kanskje er det mer realistisk å få vedtatt navnebytte på neste ordinære generalforsamling i juni 2021, sier Nancy Strand til Kretsløpet.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE