Nytt fellesforum for farlig avfall

Avfall Norge og NFFA har etablert et felles forum for farlig avfall. Det skal utgjøre en aktiv gruppering som arbeider med forhold som farlig avfallsaktørene i Norge er berørt av. NFFAs rolle som ekspertorganisasjon innen fagfeltet skal utnyttes, samtidig som Avfall Norges posisjon som drivkraft innen sirkulærøkonomi blir en viktig ressurs, heter det i en pressemelding fra de to organisasjonene.
Fra Fagforum farlig avfall sitt første møte 10. juni. Fra venstre rundt bordet: Bjørn Berg, Horisont Miljøpark IKS, Roar Hansen, NFFA), Marit Lindstad, NFFA, Nancy Strand, Avfall Norge, Renate Heder, Norsk Gjenvinning og Marianne Wiker Stensland, Oslo kommune, REG. Øvrige deltakere på møtet var representert på Teams. Foto: Roy Ulvang.
Fra Fagforum farlig avfall sitt første møte 10. juni. Fra venstre rundt bordet: Bjørn Berg, Horisont Miljøpark IKS, Roar Hansen, NFFA), Marit Lindstad, NFFA, Nancy Strand, Avfall Norge, Renate Heder, Norsk Gjenvinning og Marianne Wiker Stensland, Oslo kommune, REG. Øvrige deltakere på møtet var representert på Teams. Foto: Roy Ulvang.

Fellesforumet har fått navnet Fagforum farlig avfall, forkortet FFA. FFA skal utgjøre et slagkraftig miljø som arbeider med utvalgte prosjekter og initiativ innen farlig avfallsområdet. Derved unngås «parallellprosesser» og organisasjonenes arbeid blir mer rasjonelt og effektivt – alt til farlig avfallsaktørenes beste. Initiativet er forankret i foreningenes respektive styrer. Samarbeidet påvirker ikke Avfall Norge og NFFA som selvstendige og uavhengige bransjeforeninger. NFFA utgjør forumets sekretariat, og forumet ledes av Renate Heder som arbeider i Norsk Gjenvinning. 

Etableringen av FFA innebærer at Avfall Norges faggruppe for farlig avfall og miljøgifter avvikles, og at deltakerne her tiltrer «Fagforum farlig avfall» i en interimsperiode. Det vurderes nå hvilke eksisterende og nye prosjekter og oppgaver de to foreningene vil ha størst medlemsnytte og flest synergieffekter av å forankre i Fagforum farlig avfall».

Avfall Norge og NFFA som bransjeforeninger har noe ulik innretning. Mens Avfall Norge har ambisjon om å samle alle interessegrupper innen avfall og gjenvinning, er NFFA en ekspertorganisasjon med fokus på det komplekse farlig avfallsområdet. Avfall Norge har opparbeidet seg en sterk posisjon overfor myndighetene, politiske miljøer og har et bredt engasjement på flere området innen sirkulær økonomi. Det er en strategisk beslutning å bruke ressursene på dette arbeidet, fremfor fordypning innen spesielle, avgrensede fagområder. NFFAs aktiviteter og initiativ har en mer praktisk innretning. Fokus er å bygge og vedlikeholde kompetansen hos NFFA-medlemmene, etablere verktøy som letter den krevende håndteringen av farlig avfall, samt skape allmenn forståelse for farlig avfallsaktørenes samfunnsrolle. Alt dette ifølge pressemeldingen fra Avfall Norge og NFFA.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE