NG Group låner 3,7 milliarder til utslippskutt

Deler av lånet skal brukes til å fornye NGs kjøretøyflåte. Foto NG Group

NG Group har nylig fått innvilget et lån på 3,7 milliarder kroner av DNB, Danske Bank, Sparebank 1SR-Bank og Swedbank. Lånet skal brukes til å kutte kraftig konsernets CO2- utslipp. Og lykkes de, senkes renten på lånet.

Det er DNB som forteller om lånet og løsningen på sin nettside.

– Deler av lånet skal brukes til å fornye kjøretøyflåten med grønne investeringer i fossilfrie biler, sier Runa Opdal Kerr, bærekraftsansvarlig i NG Group i nettsaken.

Selskapet har 40 anlegg hvor avfall blir sortert, gjenvunnet og behandlet for videre liv i et sirkulært kretsløp. Oppgradert infrastruktur er et viktig steg på veien mot kraftige utslippskutt.  – Innen 2030 skal vi redusere utslippene med 20 prosent eller mer, og innen 2050 har vi et mål om null CO₂-utslipp, sier hun.

I tillegg til at lånet er et viktig bidrag til at NG Group kan oppgradere infrastrukturen, er det også bygget en ekstra gulrot inn i lånet. Lånet er et bærekraftlenket lån, noe som betyr at renten på lånet vil justeres opp eller ned basert på om selskapet når konkrete årlige bærekraftsmål.

– Bærekraftlenkede lån er en viktig anerkjennelse av vårt kontinuerlige arbeid med å integrere bærekraft i alle aspekter av vår virksomhet. Vi ser fram til å jobbe enda hardere for å oppnå betingelsene og samtidig drive positiv endring, sier Opdal Kerr.

– Sirkulærøkonomi er bærebjelken i overgangen til et lavkarbonsamfunn og NG Group spiller en sentral rolle i sine markeder. Samtidig har konsernet ambisiøse mål for bærekraft i egen virksomhet og på tvers av sin verdikjede, sier Trine Loe, leder i DNBs storkundeavdeling.

DNB ønsker å være en pådriver for bærekraftig omstilling og gir derfor finansielle insentiver til selskaper som kan bryte ned sine langsiktige visjoner til konkrete og kvantifiserbare mål.

Bærekraftlenkede lån innebærer at selve rentemarginen på lånet er koblet til hvordan selskapet presterer over tid på et visst antall bærekraftsmål.

– Lånet til NG Group har mål koblet til reduserte CO₂-utslipp, mangfold, sikkerhet og verdikjede. Dersom selskapet overpresterer så kan de få en rabatt på lånet, men dersom de underpresterer så får de i stedet et påslag, forklarer Nina Ahlstrand, leder for bærekraftig finans i DNB Markets.

– Bærekraftlenkede lån bidrar til en tettere dialog omkring bærekraft og skaper også et konkret finansielt insentiv for selskapet til å arbeide aktivt med sine bærekraftsmål, forklarer hun.

– En viktig komponent er at målene i lånet har en direkte kobling til selskapets bærekraftsstrategi, og her har vi bidratt med vår ekspertise og rådgivning for å sikre både en sterk strategi og en robust transaksjon, sier hun.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE