Norsk Gjenvinning risikerer bot

Miljødirektoratet varsler tvangsmulkt på 100.000 kroner dersom de ikke får rapporten fra Norsk Gjenvinning i Porsgrunn innen fristen.

Miljødirektoratet begynner å miste tålmodigheten med Norsk Gjenvinning i Porsgrunn. Det forteller Porsgrunns Dagblad.

Selskapet skulle ha levert en miljørapport, men den lar vente på seg. Nå varsler direktoratet tvangsmulkt på 100.000 kroner dersom de ikke får rapporten innen 15. juni.

– Etter å ha purret på denne rapporten flere ganger mottok vi søknad fra Norsk Gjenvinning om utsatt frist til 15. april 2021 med bakgrunn i utskiftning av personell og misforståelser som har medført at det ikke hadde blitt bestilt en rapport fra utførende konsulentselskap. Miljødirektoratet vedtok 3. mars 2021 utsatt frist. Men 15. mars 2021 mottok vi imidlertid en ny søknad om utsatt frist fordi det viser seg at ikke all prøvetaking er gjennomført. Norsk Gjenvinning trengte derfor utvidelse av fristen til 15. juni 2021 for å gjennomføre prøvetaking og utarbeide tilstandsrapport, skriver direktoratet i følge Porsgrunns Dagblad.

De redegjør om at bedriften har krav om å utarbeide tilstandsrapport om mulig forurenset grunn og grunnvann. Norsk Gjenvinning sendte 20. desember 2019 inn tilstandsrapport og undersøkelsesprogram, og Miljødirektoratet sendte 18. mai 2020 tilbakemelding. Frist for å sende den endelige tilstandsrapporten med resultater for prøvetakingen til 1. januar 2021.

Norsk Gjenvinnings anlegg i Pasadalen i Porsgrunn består av en gjenvinningsstasjon for de fleste typer avfall fra private og bedrifter, og ligger i umiddelbar nærhet til et kalksteinsbrudd drevet av en annen aktør.

I følge Norsk Gjenvinnings årlige bærekraftsrapport som selskapet har presentert på egen nettside ligger anlegget i et skogsområde med boligområder i nærheten, og er omringet av naturtyper som er beskrevet med stort biologisk mangfold av Miljødirektoratet.

Et kalksteinsbrudd som er hekkeområdet for to fuglearter på rødliste: Skogdue og dverglo.

En rik sump- og kildeskog 350 meter fra anlegget. Området er viktig siden det består av varmekjær kildeløvskog som er omringet av andre skogformasjoner. En kalkrygg med eldre sopprik barskog, samt skrenter med edelløvskog. Ingen dyrearter er katalogisert i skogsområdene.

 

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE