Ecopro fordobler råtnekapasiteten

K +

VOKSER: Om et års tid vil Ecopro i Verdal sette i drift en ny råtnetank som vil mer enn fordoble kapasiteten på utråtning.

Tilgang på mer matavfall gjør at Ecopro i Verdal nå bygger en ny råtnetank på 6000 m³, noe som mer enn fordobler kapasiteten ved anlegget. – Vi bygger for framtida, sier daglig leder Tore Fløan.

Fløan forteller at de mottar matavfall fra stadig nye kommuner. Det dreier seg om Re-Midt-kommunene sør for Trondheim, de resterende kommunene på Fosen-halvøya og et par fra fjellregionen (FIAS). Dermed leverer rundt 60 kommuner til anlegget, matavfallsmengden øker med 7000 tonn årlig og det trengs større kapasitet på utråtning. – Det er dette som er flaskehalsen, forbehandlingen og gassoppgraderingen kan håndtere det økte volumet, sier han.

Fløan forteller videre at de nå har avtaler på mottak av rundt 25 000 tonn matavfall og 20 000 tonn slam, og at de fleste kommunene har inngått nye enerettsavtaler som sikrer tilgangen i 20 år framover. Og dette gir altså grunnlag investering i økt kapasitet.

Men Ecopro får med den nye tanken som bygges nå råtnekapasitet til å ta imot 100 000 tonn, mer enn det dobbelte av dagens behov. – Vi tar høyde for en senere utvidelse av resten av anlegget. Vi tror biogass vil få en større plass i energi- og transportsystemet i Midt-Norge framover. I dag går nesten all gassen vi produserer til bussdrift i Trondheim, men sammen med Gasnor ser vi nå på utbygging av en bedre gassinfrastruktur i Midt-Norge, sier Fløan.

Den nye tanken betyr en investering på 43 millioner kroner, hvorav 5 mill er tilskudd fra Enova. Ecopro ble satt i drift i 2008 og som noen vil huske fikk anlegget en trang fødsel. I 2011 måtte anlegget refinansieres og gate fee ble satt opp til 2300 kroner pr tonn for å betjene gjeld. Men nå går alt så meget bedre. – Noe av problemene skyldes at anlegget hadde en avskrivningstid på bare 15 år. Nå har vi bedre finansiering og større volum, vår gate fee har blitt satt ned i flere omganger og vi opererer nå med 1200 kroner pr tonn, forteller Fløan.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE