Elektrisk avfallsinnsamling: Lik økonomi, store miljøfordeler

IKKE BILLIG: Sarpsborg var først i landet med elektrisk avfallsinnsamling da denne bilen ble satt i drift i 2017. Det er økonomiske grunner til at dette ikke siden har slått om seg.

Elektriske kjøretøy kan konkurrere økonomisk med dieselbiler ved innsamling av avfall i byområder. Og miljøfordelene er store, med redusert støy og lokalforurensing, og hele 77% reduksjon av klimagassutslippene. 

Det var Kamal Azrague i SINTEF som presenterte dette på et webinar 14. april. Tallene var basert på europeisk litteratur og en studie i Valencia, en såkalt pilotby i EU-prosjektet PlastiCircle.

Og selv om kostnadene ved kjøp av en elektrisk renovasjonsbil (uten tilskudd) var mer enn dobbelt så høye som en tilsvarende dieselbil (hhv 500 000 og 200 000 euro) ble dette utlignet ved reduserte kostnader til drivstoff og vedlikehold. Kostnaden ved innsamling av et tonn plastavfall endte i begge tilfelle på i underkant av 30 euro pr tonn, altså rundt 300 kroner.

Men miljøfordelene er store. Støybelastningen reduseres fra rundt 90 decibel til mellom 75 og 80. Og siden dette er en logaritmisk skala betyr det at lydeffekten av en elektrisk bil bare er noen få prosent av en dieselbil.

Det samme gjelder utslippene av NOX og svovel. Klimautslippene reduseres til rundt en firedel når bilene forsynes med europeisk energimiks, men dersom nordisk energimiks legges til grunn faller de til en tiendedel av innsamling ved hjelp av dieselbil.

Avfall Norge arrangerte dette i samarbeid med EU-prosjektet PlastiCircle, det skulle gi en oversikt over resultater ved bruk av smart teknologi i innsamling, transport og gjenvinning.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE