Også BiR vil fange karbon

BIRs konsernsjef Borghild Lekve og styreleder Aslak Sverdrup er klare for å gå videre med planene for å realisere et karbonfangstanlegg ved BIRs forbrenningsanlegg i Rådalen.

BiRs styre vedtok 22. september at konsernet skal jobbe for å etablere karbonfangst ved forbrenningsanlegget i Rådalen. Investeringen estimeres til en milliard kroner og etter modell av prosjektet i Oslo inviterer BiR til et spleiselag for å få dette realisert.

Anlegget i Rådalen er med sitt utslipp på 240 000 tonn CO₂ Bergens klart største punktutslipp, men det tas i første omgang sikte på å bygge et anlegg som kan fange 100 000 tonn. – Det tilsvarer den fossile andelen av utslippene i Rådalen, sier BiRs styreleder Aslak Sverdrup i en pressemelding.

Her framgår det også at CO₂-fangsten vil transporteres til Kollsnes og lagres av Northern Lights-prosjektet, på samme måte som den planlagte CO₂-fangsten fra Klemetsrud i Oslo.

Men billig er dette altså ikke, og BiRs styreleder for seg en Oslo-modell også når det gjelder finansieringen. – Dette kan eksempelvis være et spleiselag der staten dekker 50 % og Bergen kommune og BIR dekker 25 % hver. Vi er i dialog med eierkommunene våre og andre relevante interessenter, sier Sverdrup. Og den desidert største eieren Bergen kommune er i hvert fall med på notene:  – Vårt hovedmål er at Bergen skal være fossilfritt og vi ønsker å ha karbonfangst på plass så raskt som mulig, sier byrådsleder Roger Valhammer i meldingen.

Noen tidsplan for realiseringen inneholder pressemeldingen ikke, men det heter at BiR ser for seg en trinnvis tilnærming for å komme relativt kjapt i mål med klimanøytral forbrenning. – Vi er åpne for å ta i bruk ny og mer effektiv teknologi dersom vi i neste omgang tar ut hele potensialet og går for fullskala karbonfangst med 240 000 tonn CO2. Da vil vi fange CO2 både fra fossilt og biologisk opphav.  Dette kan igjen utløse nye forretningsmuligheter med salg av klimakvoter for lagring av karbon, men også muligheter for å skape nye grønne arbeidsplasser der karbon fanges og brukes i nye prosesser og materialer, sier BiRs konsernsjef Borghild Lekve i meldingen.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE