Oppstart for unikt saneringsprosjekt

Slettebakken avfallsdeponi ble anlagt utenfor Bergen under krigen, og avsluttet i 1961. Etter det har Bergen vokst, og i dag er Slettebakken omsluttet av byen. Det foreligger planer om å bygge på området, og all erfaring tilsier at å bygge oppå et deponi er en dårlig løsning.
Byen kryper innpå Slettebakken fra alle kanter. Prosjektleder Gry Stenersen, nedstrømsansvarlig Kolbjørn Akervold og kommunikasjonsmedarbeider Margrethe Vikan Sæbø ser fram til en utfordrende jobb med sanering av deponiet.
Byen kryper innpå Slettebakken fra alle kanter. Prosjektleder Gry Stenersen, nedstrømsansvarlig Kolbjørn Akervold og kommunikasjonsmedarbeider Margrethe Vikan Sæbø ser fram til en utfordrende jobb med sanering av deponiet.

– Dette er det første prosjektet i Norge hvor en skal sanere et gammelt deponi som er så stort. Vi vil gjennomføre prosjektet på en transparent måte slik at det kan være en læringsprosess som flere kan ha nytte av, sa prosjektleder i Bymiljøetaten i Bergen kommune, Gry Stenersen, da hun nylig orienterte på en dialogkonferanse hvor mulige entreprenører, nedstrømsaktører og andre interessenter var invitert.

Sanering av deponiet har vært et tema i Bergen i mange år, men nå skjer det endelig. Prosjektet er planlagt å være ferdig innen utgangen av 2023. I løpet av våren lyses det ut to oppdrag; først må området dreneres i et pilotprosjekt. Dette arbeidet skal også skaffe til veie masser som prekvalifiserte entreprenører skal få tildelt. Disse kan bruke massene som grunnlag for å gjøre seg kjent med hva som finnes i deponiet og hvordan det bør håndteres, før de legger inn et anbud på selve saneringsjobben.

Dialogkonferansen startet med orienteringer i plenum og fortsatte med en-til-en-møter mellom kommunen og de interesserte aktørene.
Dialogkonferansen startet med orienteringer i plenum og fortsatte med en-til-en-møter mellom kommunen og de interesserte aktørene.

Stenersen var klar på at «å sanere» i denne sammenhengen ikke begrenser seg til å få deponimassene vekk fra Slettbakken, men å sortere og separere massene og få dem håndtert på den best mulige måten, med gjenbruk og gjenvinning der dette er mulig.

På dialogkonferansen understreket Stenersen og hennes kollega Kolbjørn Akervold, som er nedstrømsansvarlig i prosjektet, at de ønsket innspill om prosessen og planene nå i oppstarten. Siden ingen har utført en så stor deponisanering i en by i Norge før, var de svært interessert i å samle råd og erfaringer fra alle som kan sitte på noe relevant. De understreket også at samspill med aktørene gjennom hele prosessen var helt avgjørende.

Les mer om deponiet på Slettebakken i neste nummer av Kretsløpet.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE