Priser til Asker kommune og IRIS Salten

Kommunikasjonssjef Arnt Erik Pedersen i IRIS Salten takket begeistret for prisen foran to ørneskulpturer som pryder Miljøtorg Vikan.

Det ble delt ut priser også på årets digitale årskonferanse. Avfall Norges innovasjonspris gikk til Asker kommune, for storstilt ombruk av møbler i forbindelse med kommunesammenslåingen i 2020. Kommunikasjonsprisen gikk til IRIS Salten får sine kreative Trash Animals.

 

Det kom inn 8 forslag til innovasjonsprisen og de øvrige finalistene var Bjorstaddalen gjenvinning med sitt robotsorteringsanlegg og Containerservice Ottersøy as for sitt arbeid med å gjenvinne deponifraksjonene flytebøyer og kobberimpregnerte oppdrettsnøter. Men det var altså Asker som stakk av med prisen, for et prosjekt som sies å ha spart kommunen for 16 millioner kroner, redusert avfallsmengden med 90 tonn og spart atmosfæren for 234 tonn CO₂. I juryens begrunnelse heter det: Årets innovasjonspris går til et omfattende og helhetlig prosjekt. I etableringen, gjennomføringen og formidlingen av prosjektet, har det blitt gjort et stort poeng av at dette er sirkulærøkonomi og bærekraft i praksis. Det har også blitt lagt store ressurser i å formidle prosjektets potensiale og resultat til andre interessenter, noe som kan være med på å legge grunnlaget for flere lignende løsninger rundt omkring i landet.
De har fått til det mange snakker om, å sette ombruk i system! I tillegg til å ha et prosjekt helt øverst i avfallspyramiden, så er ombruk av nettopp kontormøbler og inventar i offentlig sektor et område som blir vektlagt av Miljødirektoratet i deres rapport om hvilke tiltak som må til for å få økt ombruk og materialgjenvinning i fremtiden.

Askers ordfører Lene Conradi var stolt og ydmyk over at Asker kommune fikk prisen – i konkurranse med en bransje med mange andre innovative prosjekter.

IRIS Salten hadde konkurranse av to ulike LOOP-prosjekter, men det ble altså skulpturprosjektet Trash Animals of Salten, utført av kunstneren Bordalo II som stakk av med kommunikasjonsprisen. Hans idè var å forme noen av ofrene for vår ødeleggelse av miljøet – med hjelp av avfall. De 12 dyreskulpturene pryder selskapets gjenvinningsstasjoner – eller miljøtorg som er betegnelsen selskapet bruker. Juryen begrunner prisen slik: Vinneren av årets har med sin kreativitet i kommunikasjonen, hatt et tydelig budskap som treffer målgruppen godt. Gjennom samarbeid og et tydelig budskap viser resultatene at de har nådd ut til veldig mange, og fått stor oppmerksomhet.  De har tatt i bruk både tradisjonelle og nye, digitale kanaler for å nå bredt ut til sine målgrupper.
Prosjektet viser at pisk, ikke gulrot, også er en fin ting for å få flere til å sortere mer og riktig. Vinnerens arbeid med å nå ut med et viktig budskap om avfallets verdi, og gi noe tilbake til innbyggerne for den innsatsen de gjør er til etterfølgelse. Vi gratulerer Iris Salten som vinner av årets kommunikasjonspris.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE