ReTrans Midt skal megle trøndersk avfall

Erik-Andre Sølberg skal håndtere nedstrømsløsningene for de utsorterte fraksjonene i Trøndelag.

De interkommunale avfallsselskapene Innherred Renovasjon, Midtre Namdal Avfallsselskap og ReMidt går sammen om å etablere ReTrans Midt as. Det nye selskapet skal sørge for bedre nedstrømsløsninger for avfallet fra de tre selskapene som til sammen betjener rundt 270 000 innbyggere.

 

Fra tidligere har de tre selskapene hatt samarbeid på fraksjoner som restavfall, som i dag leveres til Statkraft Varme på Heimdal. Avsetning av de andre avfallsfraksjonene, som papp, papir, plast og trevirke, har i de fleste tilfeller vært fremforhandlet lokalt av de enkelte selskapene. – Hvis vi samler volumene vil vi klare å få flere tilbydere til regionen og sikre våre innbyggere bærekraftige løsninger som ivaretar miljø, samfunnsansvar og økonomi, sier Erik-Andre Sølberg som skal lede det nye selskapet.

Han har mer enn 22 års erfaring i fra i avfallsbransjen, blant annet fra kommunenes tidligere felles nedstrømsselskap Rekom. Han var også med på å etablere Avfallsmegling Nord i 2020, som skal sørge for avsetning for avfallet fra de ti interkommunale selskapene nord for Saltfjellet. – ReTrans Midt er på mange måter en spin-off av denne etableringen. Da Rekom ble solgt ble de interkommunale selskapene sittende uten tilgang på kompetanse på salg av fraksjoner. Og de er gjerne sterkt fokusert på drift, å sørge for optimale nedstrømsløsninger blir ikke prioritert. Vi ble derfor kontaktet og bedt om å bidra til denne etableringen, sier Sølberg til Kretsløpet. Han har base i Bodø og vil administrere trønderavfallet derfra. – Det første vi skal gjøre er å kartlegge varestrømmene og gjennomgå eksisterende avtaler. Deretter skal vi gå i dialog med markedet, sier han.

Styreleder Torbjørn Evjen i ReTrans Midt mener dette skal gi både økonomiske og miljømessige gevinster.

Styreleder i det nye selskapet er Torbjørn Evjen, til daglig kvalitets- og utviklingsleder i ReMidt. – Regionen har idag ca 300 000 tonn avfall som transporteres ut av avfallsanleggene ved hjelp av ca 15 000 vogntog årlig. Ved å standardisere avfallsfraksjonene vil vi kunne gjøre dem til et mer attraktivt råstoff.

Vi må også effektivisere vår logistikk og finne mer bærekraftige løsninger i fremtiden. Dette innebærer å kanskje bruke transportformer som båt og tog, som totalt sett er bedre for miljøet og lommeboka, sier Evjen.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE