Søknadsfristen for videreutdanning i håndtering av farlig avfall nærmer seg

SKOLERING: Utdanningen retter seg mot ansatte som jobber med avfall, håndtering av avfall og kildesortering, er offentlig godkjent og gir 30 studiepoeng.

Fagskolen Vestfold og Telemark og NFFA melder om at planleggingen er i gang for neste kull som ønsker å videreutdanne seg i håndtering av farlig avfall og miljøgifter. Søknadsfristen er 20. april kl 14.00 til samordnet opptak.

– Første kullet er godt i gang og fra august starter vi opp neste gruppe i utdanningen. Studentene som er hos oss gir gode tilbakemeldinger og sier at det er et lærerikt studium som mange innen bygg, anlegg, offshore og avfallsbransjen burde ta. Studiet går i dybden på emner som de ofte har hørt litt om via kurs o.l men ikke fått samme innføringen i som det vi tilbyr nå.  Foreleserne i faget er hentet inn fra bransjen og er svært faglig dyktige personer, sier Marit Hagen Øygarden som er marked- og kommunikasjonsleder ved fagskolen.

Det er Fagskolen Vestfold og Telemark i samarbeid med Norsk forening farlig avfall (NFFA) som står bak utdanningstilbudet som startet opp i fjor og som retter seg mot ansatte som jobber med avfall, håndtering av avfall og kildesortering. Tilbudet er det første i sitt slag og interessen har vært stor. Det er et landsdekkende tilbud, gir 30 studiepoeng og gjennomføres i løpet av ett år på deltid. Det er fire samlinger i løpet av utdanningen, hver samling er på tre dager.

Undervisningen er dialogbasert og vil foregå gjennom fysiske og nettbaserte samlinger. Lærerne er personer med spisskompetanse innen de emner det skal undervises i. Emnene er:

Det grønne skiftet

Miljø- og avfallsrett

Kjemi, toksikologi og materiallære

HMS og logistikk

Teknologi og digitale verktøy

Håndtering av farlig avfall

– Fagskolen Vestfold og Telemark og NFFA mener den nye høyere yrkesfaglige utdanningen vil gi autoritet og anseelse i avfalls- og gjenvinningsbransjen. Studiet er uttrykk for den kompetanse og profesjonalitet som kreves for at stadig flere og mer sammensatte miljøgifter tas ut av kretsløpet og kommer til forsvarlig behandling, sier Øygarden.

Mer om utdanningen: Håndtering av farlig avfall og miljøgifter

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE