Synnøve Bjørke valgt – navnesaken utsatt

God stemning i "studio" etter valgene på Avfall Norges ekstraordinære generalforsamling. Synnøve Bjørkes første oppgave ble en hjertelig avtakking av forgjengeren Berit Pettersen.

Det digitale valget på Avfall Norges ekstraordinære generalforsamling endte ifølge det som ble vist på skjermen med at 95% av de 46 zoom-deltagerne sluttet seg til valgkomiteens innstilling. Dermed overtar den 57 år gamle ROAF-direktøren Synnøve Bjørke stafettpinnen etter Berit Pettersen.

Men den avtroppende styrelederen rakk i løpet av den 40 minutter lange generalforsamlingen å redegjøre for det lenge omtalte arbeidet med å skaffe organisasjonen nytt navn. Her framkom det at 70% av de daglige lederne i medlemsbedriftene ville ha et navn som forteller hva man faktisk driver med. Det hadde også framkommet skepsis mot å inkludere ordet sirkulær i navnet, siden dette kanskje er et moteord som vil gå ut av bruk. Berit Pettersen ga også uttrykk for som sin personlige mening, at navnet burde omfatte ordet Norge eller Norsk, for å synliggjøre at det dreier seg om en organisasjon som omfatter en samlet avfallsbransje.

Det er med andre ord behov for en runde til, og opplegget nå er at det nye styret fortsetter arbeidet, med sikte på å legge fram et forslag til nytt navn for vedtak på neste ordinære generalforsamling i juni neste år. Og etter valgene på den ekstraordinære generalforsamlingen 13. oktober er det disse som sitter med det ansvaret.

 

Synnøve Bjørke, ROAF IKS (styreleder, ny)

Erik Osmundsen, Norsk Gjenvinning (nestleder, gjenvalg)

Øystein Solevaåg, ÅRIM (gjenvalg)

Britt Mathisen Limo, Remiks (ny)

Andre Tangen, BiR (ikke på valg)

Trygve Berdal, ReMidt IKS (ikke på valg)

Bjørn Hoel, Ragn-Sells (ikke på valg)

Anders Norling, Fortum AS (gjenvalg som 1. vara, møter i styret)

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE