Voldsom eksplosjon hos Returkraft – syv sendt til sykehus

Brannen i bunkersen var kraftig og mannskapene fra KBR tilførte store mengder vann ovenfra. Foto: KBR/UAS Norway, Anders Martinsen.

En kraftig eksplosjon inne i mottakshallen hos Returkraft på formiddagen torsdag 24. juni blåste ut veggen og antente brann i avfallsbunkersen. Syv personer ble skadd og sendt på sykehus, hvorav to av dem alvorlig.

Den alvorlige hendelsen etterforskes av både Politiet og Arbeidstilsynet, og brannårsaken er ikke avklart. Flere medier har oppgitt at det var en tankbil med oljeholdig slam som eksploderte, men dette bekreftes ikke av adm. dir. Odd Terje Døvik i Returkraft. – Nei, bilder tatt etter eksplosjonen viser at tanken på denne bilen er like hel. Men den og en krokløftbil ble antent av eksplosjonen, som vi foreløpig ikke vet hva skyldes, sier han til Kretsløpet.

Men sikkert er det at eksplosjonen var så kraftig at den ene veggen i mottakshallen blåste ut, det samme skjedde med rutene på kontrollrommet. – To innleide arbeidere sto på et stillas og monterte en ny kvern – den forrige ble paradoksalt nok ødelagt under forrige brann for et år siden. Disse ble slengt ned i avfallsbunkersen. Den ene kom seg opp selv, mens den andre havnet i avfallet og trengte hjelp, forteller Døvik.

Adm. dir. Odd Terje Døvik må innse at Returkraft ikke kan ta imot avfall i tida framover og at det må finnes behandlingsløsninger utenfor regionen.

Av de skadde har to alvorlige brannskader og er sendt videre for behandling på Haukeland sykehus. Disse er ikke ansatt hos Returkraft, det dreier seg om en av de innleide montørene og sjåføren på krokløftbilen. Tre av de skadde er ansatt hos Returkraft, men Døvik forteller at disse nå er utskrevet, etter behandling på Sørlandet sykehus. Døvik berømmer de ansatte for snarrådighet under evakueringen og for å ha ytt livreddende førstehjelp i en kritisk situasjon. – Det er en tragisk hendelse, men det er i en slik situasjon man ser hva organisasjonen er laget av, sier han.

Brannvesenet fikk kontroll over brannen etter et par timer, men etterslukking i avfallsbunkersen pågikk langt utover ettermiddagen. Mannskapene fra Kristiansandregionen Brann og Redning (KBR) fikk også hjelp av en enhet fra Avinor på Kjevik, og det ble brukt store mengder skum i slukningsarbeidet. Døvik mener det er altfor tidlig å trekke noen lærdom av det som skjedde, etter det som altså er den andre brannen i anlegget på et år.

– Vi må erkjenne at vi driver en virksomhet som innebærer risiko. Men vi vil selvfølgelig gjøre det som står i vår makt for å hindre slike hendelser i framtida. Men foreløpig driver politiet etterforskning og har sperret av brannstedet. De må få lov å fullføre sin jobb, sier han.

Odd Terje Døvik hadde selv fri da ulykken skjedde, han var på motorsykkeltur i Telemark, men satt straks kursen tilbake da han fikk beskjed om hendelsen. Han sier til Kretsløpet at det kan ta lang tid før anlegget er i drift igjen. Den umiddelbare løsningen for avfallet fra nærområdet er at det mellomlagres på Avfall Sør sitt anlegg på Støleheia. – Bilene som samler inn for Avfall Sør leverer vanligvis direkte i anlegget, fra de øvrige eierne kommer omlastet avfall i krokløftkontainere. Vi arbeider nå med å finne andre løsninger for dette og er i kontakt med flere aktører. Også for avfallet fra nærområdet må det etableres omlasting  og transport til andre behandlere. Mellomlagring av restavfall er ikke noen varig løsning og det vil trolig gå uker eller kanskje måneder før vi er i drift igjen. Vi frykter at det er betydelige ødeleggelser på kontrollrommet, sier Døvik.

Returkraft er eid av 6 interkommunale avfallsselskaper på Sørlandet, med Avfall Sør (49,9%) og Agder Renovasjon (31%) som de desidert største. Selskapet tar imot rundt 130 000 tonn avfall årlig og har enerett på både husholdningsavfall og farlig avfall fra eierne. Det leveres både fjernvarme og strøm fra anlegget som utnytter rundt 2/3 av energien i avfallet som puttes inn. Anlegget er relativt nytt, det ble satt i drift i 2010 og kostet 1,5 milliarder kroner. De største eierkommunene Kristiansand og Arendal har garantert for det meste av beløpet.

Tankbilen fra SAR og krokløftbilen med husholdningsavfall ble raskt skumlagt, men brannen i bunkersen. Foto: KBR/UAS Norway, Anders Martinsen.
Røykutviklingen var voldsom fra anlegget som ligger fem kilometer nord for Kristiansand sentrum, men vindretningen var slik at man unngikk evakuering. Foto: KBR/UAS Norway, Anders Martinsen.

Se de dramatiske videoene fra brannen tatt av Anders Martinsen, KBR/UAS Norway:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE