Til sak for å beholde jobben

SA NEI: Odd Terje Døvik aksepterer ikke Returkrafts tilbud om ett års etterlønn og bringer nå oppsigelsen inn for retten.

Odd Terje Døvik går til rettssak mot Returkraft for å beholde jobben som administrerende direktør, etter at Returkraft ikke hadde besvart hans krav om etterlønn da fristen gikk ut i forrige uke.

Som tidligere omtalt ble Døvik oppsagt og måtte fratre med øyeblikkelig virkning 11. mars, oppsigelsesbrevet ble også gjengitt i Fædrelandsvennen. Her beskyldes Døvik blant annet for å ha brutt sin informasjonsplikt til styret.

Døvik og hans advokat har karakterisert beskyldningene som grunnløse, hevdet at oppsigelsen er usaklig og avvist et tilbud om et års etterlønn. Forhandlinger mellom partene før påske førte ikke fram og i forrige uke meldte Agderposten at Døvik vil bringe saken inn for retten. Returkrafts styreleder Lars Petter Maltby sier kravet fra Døvik var langt unna det vi som offentlig eid bedrift kan strekke oss til.

Dermed kan det ligge an til en omfattende rettsak. Døviks advokat Ståle Myhre sier til Fædrelandsvennen at det er mer i denne saken enn det som har blitt kjent så langt. Han karakteriserer grunnlaget for oppsigelsen som oppkonstruert og mener det vil bli en krevende rettsak for arbeidsgiver.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE