Stortingsflertallet vil ha produsentansvar for tekstil

K +

Mathilde Tybring-Gjedde kan konstatere at en solid andel av forslagene hun kom med i mai har bred støtte i Stortinget – eller allerede er varslet gjennomført av Regjeringen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre.

Flertallet i Energi- og miljøkomiteen støtter forslaget fra Høyres Mathilde Tybring-Gjedde om at produsentansvar for tekstiler skal utredes. Regjeringspartiene er ikke en del av dette flertallet.

Det er altså representantene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti som sørger for flertall for to av de fire forslagene som ble fremmet i februar. Dette ble klart da komiteen la fram sin innstilling 21. april.

De to vedtakene lyder:

  1. Stortinget ber regjeringen utrede en produsentansvarsordning for tekstiler.
  2. Stortinget ber regjeringen gjennomgå regelverket og vurdere endringer for å sikre at klesbransjen i større grad gjenbruker usolgte tekstilvarer i stedet for å destruere dem, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

 

Regjeringspartiene Sp og Ap stiller seg altså ikke bak disse forslagene, men viser til Norsk Industri og Fellesforbundets felles skriftlige innspill i saken. Her uttrykkes bekymring for tekstilindustriens rammebetingelser og det tas til orde for en frivillig miljøavtale mellom staten og næringslivet. Det vises også til det omfattende arbeidet som pågår i EU.

I innstillingen står det at representantene fra Sp og Ap slutter seg til disse betraktningene og viser til at det i Hurdalsplattformen slås fast at regjeringen vil sørge for at staten inngår avtaler med næringslivet for å øke gjenbruk av materialer.

Men flertallet vil altså ha produsentansvar og det blir trolig også resultatet når Stortinget behandler saken endelig 28. april. Uavhengig av dette skjer det mye innen regelverksutforming for tekstilavfall. Miljødirektoratet la nylig EUs ferske tekstilstrategi ut på høring, med frist 6. mai. Og etter det Kretsløpet forstår har Klima- og miljøminister Espen Barth Eide invitert til et innspillsmøte om tekstilavfall 10. juni.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE