Politiet henlegger saken mot Agder Mussels

De 15 blåskjellanleggene som i årevis har ligget ubrukte i skjærgården på Sørlandet er nå fjernet. Men de ansvarlige ser ut til å slippe å bli stilt for retten.

De tre kommunene Tvedestrand, Arendal og Risør anmeldte Agder Mussels AS til politiet i januar i fjor. Kommunene ønsket å holde styreleder Frank Glad Balchen og daglig leder Arne Tyssø i det konkursrammede selskapet ansvarlige for marin forsøpling fra 15 forlatte blåskjellanlegg. Nå har politiet henlagt saken.

 

Det framgår av en artikkel i Tvedestrandsposten at etterforskningen etter hvert ble utvidet til å omfatte seks personer, men at det ikke er funnet tilstrekkelige bevis til å ta ut tiltale mot noen av dem. Samtlige seks som har vært under etterforsking har hatt ledende roller både i Agder Mussels, som ble slått konkurs i 2020, og i morselskapet Norsk Hummer AS.
Men politiets etterforsking førte altså ikke fram, og politiadvokat Ole Martin Paulsen i Agder politidistrikt opplyser at saken nå er henlagt etter bevisets stilling.

Men det betyr ikke nødvendigvis at siste ord er sagt. – Vi har returnert saken til Fiskeridirektoratet, som må ta stilling til om de vil komme med noen sanksjoner mot Agder Mussels morselskap Norsk Hummer AS, sier Paulsen. Fiskeridirektoratet overtok anleggene i mars i fjor og la opprydningen ut på anbud. Det vant selskapet Aquasub, som for 4,5 millioner kroner sørget for at anleggene ble fjernet i løpet av sommeren.

Ordfører Marianne Landaas i Tvedestrand er skuffet over politiets henleggelse. Hun sier kommunen ser svært alvorlig på forsøpling i skjærgården. Hun reagerer også på at blåskjellanleggene ble liggende i flere år, og at det til slutt var det offentlige som måtte ta regningen for å få de fjernet. – Da var det skjedd et betydelig forfall på anleggene, blant annet fløyt mye plast rundt i sjøen. Etter vår mening burde ledelsen tatt grep tidligere, sier hun til Tvedestrandsposten.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE