Tommelen ned for CO2-fangst på Klemetsrud

Konsulentselskapene Atkins og Oslo Economics leverte 25. juni den andre kvalitetssikringsrapporten om fullskala CO₂-fangst og lagring. Her anbefales at man bare går videre med ett prosjekt – og at dette blir Norcems fangstanlegg i Brevik.
Det blir ingen fullskala CO2-fangst ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud dersom rådene fra den andre kvalitetssikringsrapporten (KS2) blir lagt til grunn.
Det blir ingen fullskala CO2-fangst ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud dersom rådene fra den andre kvalitetssikringsrapporten (KS2) blir lagt til grunn.

Det framgår av den eksterne kvalitetssikringsrapporten at det ikke er småpenger som skal til for å gjennomføre prosjektene. Dersom det satses på to fangstanlegg er forventet kostnad til investering og ti års drift på 25 milliarder kroner. Det framgår også av rapporten at det i avtalene som så langt er forhandlet fram mellom staten og aktørene er lagt til grunn at staten skal dekke rundt 80% av kostnadene.

Rapporten konkluderer med at begge prosjektene framstår som gjennomførbare og godt dokumentert. Argumentene for å velge bare ett anlegg er ifølge meldingen fra Olje- og energidepartementet at «det reduserer kostnadene uten at læringseffekten nødvendigvis blir mye lavere», og at «det gir større lagervolum tilgjengelig for andre fangstprosjekter».

Og ifølge den 125 siders rapporten er da altså «Norcems fangstanlegg å foretrekke fremfor Fortum Oslo Varmes, primært på grunnet lavere livsløpskostnad». Det framgår at kostnadene ved et anlegg vil være 6,5 milliarder kroner lavere enn ved etablering av to. At forskjellen ikke er større skyldes at det ikke bare er CO₂-fangsten, men også kostnadene til transport og lagring som er inkludert i totalanslaget.

Olje- og energiminister Tina Bru takker naturligvis for dette bidraget til beslutningsgrunnlaget, men understreker at det ikke er konkludert. – Vi jobber fortsatt med å ferdigstille alle delene av grunnlaget for beslutningen vi skal ta, slik at regjeringen kan ta stilling til prosjektet i forbindelse med statsbudsjettet for 2021, sier hun.

Flere uttrykker skuffelse og uenighet i rapportens konklusjon. Fortum Oslo Varme mener det bør satses på to anlegg for å etablere en pålitelig verdikjede for karbonfangst og -lagring. CCS-direktør Jannicke Gerner Bjerkås vektlegger også at halvparten av den CO₂ som skal fanges ved Klemetsrud vil være av biologisk opprinnelse. – Dermed oppnår vi å bli karnbon-negative og det gir en stort ekstra klimaeffekt, sier hun i en pressemelding.

Også fra LO uttrykkes det skuffelse over konklusjonen. – Vi er uenige i konklusjonene i rapporten og forventer klarsignal til begge aktørene. LO har hele tiden vært tydelig på at begge fangstanleggene må med. De representerer ulike punktutslipp og er på hver sin måte unike for en fullskalapilot, sier LO-sekretær Are Tomasgard.

Les mer i Kretsløpets neste papirutgave nr 4-2020

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE