Webinar: EUs taksonomi og dens betydning for avfallsbransjen

Kretsløpet arrangerer webinar i samarbeid med Avfall Norge.

I EU ble det i juni 2020 vedtatt en forordning om et rammeverk for et klassifiseringssystem (taksonomi) for bærekraftig økonomisk aktivitet. Hva vil dette ha å si for avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge? 7. mai arrangerer Kretsløpet i samarbeid med Avfall Norge gratis webinar om temaet.

EUs rammeverk for bærekraftig finans vil ha stor betydning for norsk og europeisk næringsliv. Som en del av det nye rammeverket utarbeider EU-kommisjonen harmoniserte kriterier for hva som ansees for bærekraftige økonomiske aktiviteter. Dette klassifiseringssystemet kalles taksonomi.

Taksonomien tar utgangspunkt i seks miljømål innen:

  • klimaforbedring
  • klimatilpasning
  • bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser
  • overgang til sirkulærøkonomi
  • forurensningsforebygging
  • beskyttelse/restaurering av biodiversitet og økosystemer

EUs taksonomi vil i første omgang ha konsekvenser for utforming av grønne investeringsfond og andre grønne investeringsprodukter. Klassifisering som «bærekraftig» vil kunne øke investeringsviljer i selskaper som møter kriteriene. På sikt vil klassifiseringen som gjøres i taksonomien trolig brukes i andre sammenhenger, som regelverk og støtteordninger og anbud.

På webinaret den 7. mai vil Andreas Willersrud fra NHO i Brussel presentere taksonomien, Paal Frisvold i Avfall Norge vil gjennomgå taksonomikriterier for avfalls- og gjenvinningsbransjen og Bjørn Myrås Johannesen som er seniorrådgiver storkunde i Nordea Finance Equipment AS vil holde et innlegg. Webinaret ledes av bransjesjef gjenvinning i Norsk Industri, Gunnar Grini. Det kan følges på Avfall Norges nettside og vil også streames på Facebook.

Mer informasjon og påmelding her.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE