Annonsørinnhold: Ny nasjonal merkeordning for emballasje og avfall er allerede i bruk

I mars ble de nye avfallsmerkene lansert av LOOP og Avfall Norge. Nå kan produsenter og kommunale og private avfallsselskaper over hele Norge ta i bruk samme symbol og farge for samme type avfall.

Annonsørinnhold

– Målet er å materialgjenvinne 65 prosent av alt avfall innen 2035. Med en standard som brukes i hele landet vil innsamlingen bli mer lik, det vil bli lettere å ha nasjonale informasjonskampanjer og det vil forhåpentligvis gjøre at flere kildesorterer mer, sier Hildegunn Iversen i LOOP.

De nye fargene og piktogrammene er allerede sendt ut til en rekke bedrifter og flere har begynt å ta dem i bruk. En av dem som trolig var først ute er Lerum.

– Vi fant ut at merkene var lansert samme dag som vi skulle i trykken med ny juiceemballasje. Så vi snudde oss rundt og fikk satt på det nye merket. Det var litt flaks at vi fikk det til. Vi skal også rulle ut merkene på de andre produktene så snart vi har brukt opp emballasjen vi har på lager, sier Marte Myklebust Åril, markedssjef i Lerum.

Også Maarud har begynt å bruke merkeordningen på sine produkter.

– Siden vi som bedrift sender ut emballasje er vi opptatt av å merke denne tydelig så den blir resirkulert. Vi synes piktogrammene er fine og «freshe» og ser at disse er enkle å forholde seg til for forbrukeren, også på grunn av fargekategoriseringen som er brukt. Merkene gjør det enkelt for forbrukerne å sortere riktig, som er veldig bra, sier Ramja Jeyakumaran, produktutvikler i Maarud.

Piktogrammene kommer i to versjoner – en fargeversjon, for eksempel lilla for plast og turkis for glass, og en versjon i svart/hvitt. Maarud har valgt å bruke piktogrammet i farger på sine produkter.

– Vi prøver å holde oss til farger fordi det gjør det enda mer gjenkjennbart og enklere for forbrukeren. Men hvis vi finner at det kan bli vanskelig for noen av emballasjetypene må vi gjøre unntak, sier Jeyakumaran.

Hildegunn Iversen i LOOP forteller at en nasjonal merkeordning har vært et ønske fra bransjen selv, og at prosjektet har blitt tatt godt imot så langt. Sirkel er også meget positive til den nye ordningen.

– Det er først og fremst et håp om at det blir lettere for forbrukere å resirkulere slik at vi oppnår høyere returgrad og mer materialgjenvinning. Det er flott å se at produsentene er så raske med å ta i bruk den nye merkeordningen, og at produsenter som Maarud velger piktogrammene med farge. Det gir en ekstra tydelig kommunikasjon, sier Gunhild Solberg, kommunikasjonssjef i Sirkel.

Les mer på sirkel.no.

Telefon: 23 17 39 80

www.sirkel.no

E-post: sirkel@sirkel.no

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE