Avfalls- og gjenvinningsbransjen – Bransjeregisteret på kretslopet.no

Maskiner og utstyr

EnviroPac AS

EnviroPac er en del av San Sac Group som er Skandinavias største og ledende leverandør av maskiner og utstyr til kildesortering, oppbevaring og behandling av avfall. Salg og service i hele Skandinavia.

Les mer om EnviroPac.

 • KSR Maskin AS

  KSR Maskin AS ble startet opp i 2013. Hovedområdene for firmaet er kvalitetssikring av steinprodukter i pukkproduksjon og på anlegg, samt salg og utleie av sorteringsverk, avfallskverner, utstyr til gjenvinningsbransjen og entreprenører.

 • Magne Gitmark & Co. AS

  Gitmark har mer enn 50 års erfaring som maskinleverandør. Firmaets hovedfokus er salg, service og ettermarked på maskiner og utstyr for avfallsbransjen og kommunalteknisk sektor. Kompaktorer, suge- og spylebiler, flishuggere, kverner, sikteverk og kompostmaskiner er produktgrupper som Gitmark har jobbet med i flere tiår.

  Les mer om Magne Gitmark & Co. AS.

 • Markir AS

  Markir AS har fokus på kompakte maskiner og utstyr for transport og behandling av løsmasser, og firmaet representerer kvalitetsutstyr og maskiner i det norske marked. Kvalitet, kapasitet, servicevennlighet og fokus på miljø – til konkurransedyktige betingelser, er nøkkelord. Gjennom leverandørnettverk, skaffer Markir stort sett alle typer maskiner og redskap på forespørsel.

  Les mer om Markir.

 • Namdal Ressurs AS

 • Namdal Ressurs AS ble etablert i 1991, og har siden da levert utstyr og annet forbruksmateriell til avfallsbransjen i Norge. Med utgangspunkt i et sterkt faglig miljø og nettverk, kan firmaet til enhver tid tilby de mest oppdaterte produktene, med fokus på lav levetidskostnad, stor fleksibilitet, høy kvalitet, brukervennlighet og miljøvennlighet.Les mer om Namdal Ressurs.
 • OP System Norge AS

  OP System Norge leverer komplette løsninger av utstyr, både mobilt og stasjonært til avfalls og gjenvinningsindustrien. Selskapet ble startet 2014 og holder til på Dal ved Eidsvoll. Fokus på den tekniske utviklingen som kan forenkle arbeidet for de som håndterer avfall. Produktene tilpasses for det norske markedet.

  Les mer om OP System Norge.

Tommen Gram AS

Tommen Gram AS er en av Norges ledende emballasjeleverandører. 100 år i markedet. Leverer bl.a. avfallssekker i mange varianter og farger, matavfallsposer, engangssekker 3000 ltr. og 5000 ltr. for nedgravde containere/dypoppsamlere, palle-hetter, strekkfilm og nett til pakking av avfall i baller (både hvit og sort). Sandsekker og strips, tape, maskinstrekkfilm, håndstrekkfilm, skotrekk, m.m.

Les mer om Tommen Gram.

tommen.no

IKT og digitale løsninger

Hogia Transport Systems AS

Hogia Transport Systems leverer IT-løsninger for transport, avfall og gjenvinning. Målsetningene er å levere markedets beste programvare for bransjen, og å gi våre kunder den support og støtte som må til for å oppnå maksimal utnyttelse av programvaren.

Les mer om Hogia Transport Systems.

 

Norconsult Informasjonssystemer AS

Norconsult Informasjonssystemer AS utvikler, markedsfører og leverer helhetlige IKT-løsninger. ISY ProAktiv Renovasjon er verktøyet for drift og fakturering av ulike renovasjonsordninger, og gir til enhver tid oversikt over hentesteder knyttet til en kundeavtale. Systemet har løsning både for husholdnings- og næringsrenovasjon og integrasjon mot web- og feltløsninger.

Les mer om Norconsult Informasjonssystemer.

Vest Systempartner AS

Vest Systempartner lager funksjoner, brukergrensesnitt og moderne programvare som hjelper å bygge en sterk virksomhet. De seneste årene har firmaet opparbeidet stor kunnskap i programmering og leveranse av POS maskinvare og programvare, inkludert fagsystem for avfalls- og gjenvinningsbransjen.
Les mer om Vest Systempartner.

Farlig avfall

 

Renor AS

Renor mottar, sorterer og forbehandler farlig avfall slik at det kan brukes som alternativt brensel i sementproduksjon. Konseptet for behandling av farlig avfall, er av myndighetene klassifisert som gjenvinning. Renors mottaks- og behandlingsanlegg i Aurskog og Brevik utfyller hverandre. Anleggene dekker hele kjeden fra avfallsprodusent til sluttbehandling med full energiutnyttelse.

Les mer om Renor.

Returselskaper

AS Batteriretur

Batteriretur er godkjent returselskap for alle kategorier batterier. Tre selskaper er organisert under merkenavnet Batteriretur®, for å oppfylle kravene til kasserte batterier i avfallsforskriften. Fra etableringen senhøsten 1993 er oppdraget oppfylt, år etter år etter år. I 2006 utvidet EU «Batteridirektivet» til å gjelde alle kategorier batterier.

Les mer om Batteriretur.

Renas AS

RENAS er landets ledende EE-returselskap. Med 14 behandlingsanlegg og 100 innsamlere over hele landet, ivaretar RENAS produsentansvaret til rundt 3000 produsenter og importører av EE-produkter. RENAS er en non profit-organisasjon, eid av Elektroforeningen (EFO) og bransjeforeningen Elektro og Energi.

Les mer om Renas.

Ruteretur AS

Ruteretur AS ble etablert i 2002, etter at det ble inngått en avtale mellom Miljødepartementet og Rutereturs eiere. Returselskapet er et non-profitt selskap som samler inn kasserte PCB-ruter over hele landet og sørger for at disse blir trygt behandlet. Ruteretur er eid av bransjen selv, via sentrale organisasjoner i bygg- og anleggsbransjen.

Les mer om Ruteretur.

 • Sirkel Glass AS / Sirkel Materialgjenvinning AS

Sirkel mottar glass- og metallemballasje fra kommuner i hele Norge, til gjenvinningsanlegget på Onsøy utenfor Fredrikstad. 100% blir sendt til materialgjenvinning, og gjenoppstår som verdifullt råmateriale for helt nye produkter.

Les mer om Sirkel.

Rådgivning og kompetanse

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE