Ansvaret for forbrenningsanleggene tilbake til Miljødirektoratet

Det er nå Miljødirektoratet som har overtatt ansvaret for tillatelser og tilsyn med Klemetsrudanlegget og 19 andre avfallsforbrenningsanlegg. Foto: John Reinertsen.
Fra nyttår er ansvaret for å gi tillatelser og føre tilsyn med landets 20 avfallsforbrenningsanlegg overført fra fylkesmennene til Miljødirektoratet. Dette begrunnes blant annet med behovet for å «sikre likebehandling av anleggene, noe som er viktig for å unngå ulike konkurransevilkår i bransjen».

Det er Klima- og miljødepartementet som meddeler dette i et brev til Miljødirektoratet datert 16. desember. Her framgår det at fylkesmennene (fra årsskiftet statsforvalterne) har hatt dette ansvaret fra 2001. Men nå vurderer altså departementet det slik at dette ikke lenger er hensiktsmessig: «Fordelingen på fylker er ujevn, men de fleste fylkene følger opp ett eller to slike anlegg. Miljødirektoratet er i dag myndighet for ett avfallsforbrenningsanlegg. I tillegg er direktoratet myndighet for en rekke samforbrenningsanlegg knyttet til virksomheter som Miljødirektoratet

er konsesjonsmyndighet for. Dagens myndighetsfordeling medfører at både fylkesmannen og Miljødirektoratet må bygge opp og vedlikeholde kompetanse og kunnskap om denne bransjen. Det er spesielt utfordrende og sårbart i fylker med få anlegg», heter det i brevet. Det vises også til at strengere europeiske krav medfører at tillatelsene til anlegg for avfallsforbrenning vil strammes inn i årene framover. Detaljert regelverk og teknisk avanserte anlegg vil gjøre en effektiv oppfølging mer krevende, heter det.

Miljødirektoratet varsler at anleggene som berøres av endringen vil bli innkalt til et møte.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE