Ap vil støtte pilotprogram for sirkulær økonomi – og materialgjenvinning av trevirke

Jonas Gahr Støre har lyttet både til Norsk Industri og Forestia, og funnet plass til flere sirkulære tiltak i Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett. Foto: Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiets alternative statsbudsjet ble lagt fram 12. november. Det inneholder flere sirkulære påplusninger, blant disse er et pilotprogram for finansiering av idèer som fremmer sirkulærøkonomi.  Det foreslåes også 80 millioner i støtte til anlegg som skal materialgjenvinne trevirke.

Det er et kjent problem for gründere at veien fra god idè til marked er lang.  Det er derfor etablert ulike ordninger for å hjelpe til gjennom den såkalte pilotfasen, blant annet finansieringstilbudet pilot-E. Det er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova, som skal følge opp aktørene gjennom hele teknologiutviklingsløpet.

Norsk Industri har i sin rapport «Sirkulær økonomi – industriens hovedanbefalinger» tatt til orde for at det bør etableres en tilsvarende ordning for sirkulær økonomi (Pilot-S), som skal bidra til en «mer effektiv bruk av samfunnets ressurser, reduserte klimagassutslipp og omstilling til lavutslippssamfunnet», som det heter.

Dette har funnet gjenklang hos Arbeiderpartiet som har tatt det med i sitt alternative statsbudsjett, Her er det foreslått 30 millioner til nettopp en slik etablering. – Det er jo kjempebra om dette kan realiseres. Midlene i en slik satsing må jo trappes opp etter hvert, men 30 millioner neste år vil bidra til å få dette opp å stå, sier Gunnar Grini, bransjesjef for gjenvinning i Norsk Industri.

I tillegg foreslås det 10 millioner kroner til etablering av et testsenter for sirkulær økonomi, organisert under SIVA. – Et slikt innovasjons- og testsenter vil gi tilgang til lokaler, utstyr og teknologi for å utvikle og teste ut nye løsninger som reduserer avfallsmengder til deponi og øke gjenvinningen og vil være et viktig supplement til industriens egne forskningssentre, heter det i Ap sitt budsjettforslag.

Arbeiderpartiets alternative budsjett inneholder også 80 millioner kroner til «anlegg for industriell gjenvinning av tre». Dette virker temmelig skreddersydd for Forestias planer om et renseanlegg for returtre ved sponplatefabrikken på Braskereidfoss. Dette vil koste 250 millioner og bedriften har signalisert at de kan hoste opp 170 millioner selv, men trenger «risikoavlastning» for resten av investeringsbeløpet.

Les mer om dette i Kretsløpets neste papirutgave nr 6-2020.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE