Hydro etablerer batterigjenvinning sammen med svensk batterigigant

K +

Rundt 8000 tonn slike batterier årlig er det meningen å demontere til gjenvinning ved pilotanlegget på Øra.

Med tilsagn om 43,5 millioner fra Enova på plass er målet at spaden vil gå i bakken for et nytt gjenvinningsanlegg for elbil-batterier i Fredrikstad rett over nyttår. Og det blir naboen, returselskapet Batteriretur, som skal operere dette anlegget.

Eier av anlegget blir selskapet Hydro Volt som ble etablert i sommer. Det eies 50% av Norsk Hydro og 50% av den svenske batteriprodusenten Northvolt.

Hydro trenger ingen nærmere presentasjon, men historien til det svenske selskapet er like eventyrlig, bare 110 år kortere. I 2015 etablerte nemlig Peter Carlson, en tidligere leder i Tesla Motors, selskapet SFG Energy med mål om å utvikle bedre og mer miljøvennlige Litium-ion batterier til elbiler. Året etter skiftet selskapet navn til Northvolt og siden har det gått fort. Gjennom emisjoner er det hentet inn et tosifret milliardbeløp fra aktører som BMW, Volkswagen, Goldman Sachs og den svenske forsikringsgiganten Folksam, i tillegg har den europeiske investeringsbanken (EIB) ytt lån på 3,5 milliarder SEK. Også Norsk Hydro gikk i fjor sommer inn på eiersiden.

 

Gigantiske fabrikker

En betydelig del av disse pengene brukes nå til å bygge en gigantisk batterifabrikk i Skellefteå i Nord-Sverige, en tilsvarende i Salzgitter i Tyskland skal følge etter. Målet er å ha en produksjonskapasitet på 32 GWh i 2023, heter det på selskapets nettsider. Det tilsvarer batterikapasiteten til en halv million biler av typen Tesla 3, som med dagens teknologi har en samlet vekt på mer enn 200 000 tonn. Men alle disse batteriene skal før eller senere gjenvinnes, og det er altså planer om å bruke 120 millioner til et pilotanlegg i Fredrikstad. Det skal etter planen kunne behandle «mer enn 8000 tonn årlig, men med mulighet for senere kapasitetsutvidelse», som det står i pressemeldingen. En endelig investeringsbeslutning er ventet om kort tid.

Mye verdifullt

Hydro har vurdert gjenvinning av elbil-batterier lenge, det er snart to år siden prosjektet LIBRES ble presentert. Vi fikk da høre at både litium og kobolt har en verdi på flere hundre kroner pr kg, det er også mulig å hente ut verdier i form av kobber, nikkel og aluminium fra batteriene. Nå heter det at Hydro skal ta seg av aluminiumen, mens de andre verdifulle materialene enten vil bli gjenbrukt i Northvolts batteriproduksjon eller solgt til andre aktører. – I Northvolt har vi satt mål om at 50 prosent av råmaterialene vi benytter skal komme fra resirkulerte batterier innen 2030. Opprettelsen av anlegget i Fredrikstad er et viktig skritt i denne retningen, sier Emma Nehrenheim, leder for bærekraft i Northvolt.

Batterireturs direktør Fredrik Andersen blir sjef også for den nye naboen.

Naboen skal drifte

Men det er altså Batteriretur som skal operere dette pilotanlegget og adm. dir. Fredrik Andresen skal fungere som direktør også I Hydro Volt. – Anlegget kommer til å være betydelig automatisert, og benytte avansert teknologi for sortering og separering, det vil derfor ikke være mange nye jobber som skapes av dette. Initiativet er likevel viktig for bærekraften i den norske elbilparken sier han til Kretsløpet. Han forteller videre at selskapets FoU-avdeling for demontering og utladning av elbilbatterier i Sandefjord vil bestå og utvikles videre.

Andersen sier også at anlegget vil representere ren teknologiutvikling som kan bli en norsk eksportvare.  – Råmaterialene i batterier er kostbare å utvinne og raffinere til ferdige produkter. Derfor ligger det betydelig verdi i slike batterier hvis vi klarer å resirkulere de på en effektiv måte, sier han.

Men også for elbilbatterier er gate fees en del av inntektsgrunnlaget, produsentansvaret gjelder også disse og det betales vederlag til datterselskapet Batteriretur Høyenergi AS. – Men dette anlegget vil etter hvert bidra til en lavere kostnad. Målet her er å skape høy materialgjenvinning og miljøvennlige løsninger kombinert med lønnsomhet, avslutter Fredrik Andresen.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE