Avfalls- og gjenvinningsbransjen får hjelp til å utdanne flere

KOMPETANSEHEVING: Flere ansatte skal få skreddersydd og gratis utdanning, opplyser forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp). Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor

Ansatte innen blant annet gjenvinning skal få tilbud om korte og relevante videreutdanninger via statens bransjeprogram for kompetanseutvikling. Dette skal gi ansatte viktig påfyll, og sørge for at bedriftene får den kompetanse de trenger.

 

Treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling er et samarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer.

Bransjeprogram startet opp i 2019 med bransjeprogram for industri- og byggenæringen og for kommunal helse og omsorgssektor. Nå tas tre nye bransjer inn i ordningen, og avfalls- og gjenvinningsbransjen er altså en av dem. I tillegg til de tre nye programmene har åtte programmer blitt videreført fra 2020 slik at det til sammen er 11 bransjeprogrammer i 2022.

Dette kan man lese i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

– Det er et stort behov for fleksible videreutdanningstilbud som kan kombineres med jobb. Kompetansepåfyll til de som allerede er i jobb vil være en av nøklene til å møte behovene i arbeidslivet fremover. Dette er viktige tilbud til de ansatte og til samfunnet for øvrig, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Målet er at ansatte, permitterte og ledige i bransjer med særlig behov for endring får nødvendig kompetanse til å mestre nye oppgaver, og dermed blir i jobben.

Bransjeprogrammene er et spleiselag. Staten betaler for at videregående opplæring, fagskoler, høyskoler og universiteter skal drive og utvikle relevante tilbud. Bedriftene og den enkelte ansatte investerer sin tid.

Kunnskapsdepartementet inviterte høsten 2021 hovedorganisasjonene til å nominere bransjer. Sammen med partene i arbeidslivet har regjeringen kommet frem til tre nye bransjeprogram for å møte behovene arbeidslivet står ovenfor. De tre er avfalls- og gjenvinningsbransjen, jordbruks-, skogbruks- og gartnerinæringen, og industri og byggenæringen

– Det er arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene som sammen definerer hvilke utdanninger og opplæringer som er relevante i sine bransjer. Dermed blir dette skreddersydde tilbud som er korte og fleksible, sier Borten Moe.

Om vår bransje skriver Kunnskapsdepartementet følgende: «Avfalls- og gjenvinningsbransjen omfatter omkring 15 800 ansatte, i både kommunale virksomheter og private bedrifter. De har store rekrutteringsbehov og det finnes generelt få utdanningstilbud for bransjen. Utfordringene gjelder hele landet. Et program i denne bransjen vil treffe sysselsatte på flere utdanningsnivå. Bransjene har også store kompetansebehov og er i omstilling som følge av det grønne skiftet.»

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE