Ragn-Sells vedtar millionbot for miljøforurensning

TILSYN: Med undervannsdrone avslørte Statsforvalteren dekkforurensningen på fjordbunnen. Foto Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Ragn-Sells har akseptert en bot på 1,5 millioner kroner for forurensning av havneområdet ved Frierfjorden i Bamble.

Det var under et tilsyn høsten 2020 at Statsforvalteren oppdaget store mengder oppklipte bildekk på havbunnen ved kaianlegget i Bamble. Dekkene, som viste seg å utgjøre mer enn 30 tonn, ble funnet av en undervannsdrone som Statsforvalteren hadde med seg på tilsyn.

Det er NRK som melder dette.

OVERFYLT: Oppklipte bildekk ble mellomlagret på kaia før det ble fraktet om bord på skip fra en lekter. Foto Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Ragn-Sells mellomlagrer blant annet gamle bildekk fra hele Sør-Norge her, før de lastes over på skip. Mye av dette hadde falt fra kaia og ut i sjøen.

Statsforvalteren så så alvorlig på saken at de i januar i fjor anmeldte Ragn-Sells til politiet for brudd på forurensningsloven. Nå har altså Statsadvokatene i Vestfold, Telemark og Buskerud konkludert med at selskapet har brutt loven og Ragn-Sells er ilagt en bot på 1,5 millioner kroner.

Dekkene inneholder miljøgifter og tungmetaller. – Miljøgiftene er lite nedbrytbare og forurensningen er derfor alvorlig, heter det i forelegget fra politiet. Politiet mener forurensningen kunne vært unngått ved å bygge lemmer eller kanter rundt deponiet der dekkene ble lastet.

Ragn-Sells har innrømmet at de har et ansvar, og har akseptert boten på 1,5 millioner kroner.

– Vi har innsett at vi her har gjort en stor feil. Vi har ryddet opp området, sier Vidar Olsen, administrerende direktør i Ragn-Sells til NRK, og forsikrer om at selskapet har endret sine rutiner.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE