Endring i veileder om avfallsgebyrer for kommuner

Kostnader knyttet til enkle løsninger på avfallsmottak for at privatpersoner kan hente ut ombruksvarer omfattes, men ikke kostnader knyttet til drift av større ombruksbutikker.

Endring i veileder om avfallsgebyrer for kommuner

Miljødirektoratet har oppdatert veilederen for hva som skal inngå i beregning av kommunale avfallsgebyrer.

Reglene er undret, men direktoratet har gjort det tydeligere at kommunen skal inkludere kostnadene ved forberedelse til ombruk i beregningen. Kostnader til mottak, innsamling, sortering og reparasjon av avfall som skal brukes om igjen er eksempler på slike kostnader.

Enkle ombruksløsninger omfattes

Eventuelle kostnader knyttet til enkle løsninger på avfallsmottak for at privatpersoner kan hente ut ombruksvarer omfattes også. Kostnader knyttet til drift av større ombruksbutikker og lignende er ikke forbundet med avfallssektoren og skal ikke dekkes over avfallsgebyrene.

Rester fra lokale loppemarkeder kan inngå

Den reviderte veilederen gjør det også tydeligere at rester fra lokale loppemarkeder er husholdningsavfall når produktene er levert fra husholdningene og det er husholdningene som i hovedsak organiserer loppemarkedet. Rester fra virksomheter som for eksempel brukthandel er ikke husholdningsavfall, og kostnadene til å håndtere dette kan ikke dekkes over de kommunale avfallsgebyrene.

Dette opplyser Miljødirektoratet i en nyhetsmelding.

Besøk den reviderte veilederen her

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE