– Enova har for stor makt over klimapolitikken

K +

Arild Hermstad smiler her, men nestlederen i Miljøpartiet de Grønne er ytterst misfornøyd med at Enova ikke følger opp krystallklare stortingsvedtak. Foto: MdG.

Nestleder Arild Hermstad i Miljøpartiet de Grønne er oppgitt over Enova. – Det hjelper ikke om vi i Stortinget sitter og vedtar positive tiltak når Enova noen måneder etter gjør det stikk motsatte, sa han på Avfall Norges frokostseminar om biogassmarkedet.

– Altfor mye av klimapolitikken skyves inn i Enova – som skyver tiltakene ut igjen med en gang de begynner å virke, sa Hermstad. Han siktet spesielt til at Enova har bestemt at støtten til etablering av fyllestasjoner for biogass avvikles fra 15. februar. Argumentasjonen er at nå har man støttet etableringen av 13 stasjoner og at videre utbygging må skje på markedsmessige vilkår. Dette står i grell kontrast til stortingsflertallets vedtak 27. mai i fjor, der det blant annet ble vedtatt å «umiddelbart forbedre Enovas støtteordning til fyllestasjoner og innkjøp av tyngre kjøretøy med biogass som drivstoff». – Enovas opplegg er dysfunksjonelt. De skyver mandatet foran seg, (her heter det blant annet at Enovas aktivitet skal rettes mot senfase teknologiutvikling og tidlig markedsintroduksjon). Resultatet er kortsiktige og uforutsigbare ordninger som er vanskelige å forholde seg til. Selv om teknologien er moden kan markedet fortsatt være umodent. Enten må Enovas mandat endres eller vi må få andre kraftfulle virkemidler. Slik det er nå taper vi terreng og bremser opp en næringsutvikling som kan skape mange arbeidsplasser. Vi har nesten ubegrenset med råstoff til å produsere biogass, ikke minst fra havbruksnæringen. Å ikke utnytte dette er et stort sløseri med ressurser, sa Hermstad.

Men Enova var ikke den eneste statsinstitusjonen som fikk gjennomgå. Han anklaget også Statens Vegvesen for manglende vilje til å følge opp et annet av Stortingets biogassvedtak fra mai. – Politikere fra fem partier satt sammen med Vegvesenet for å få til en oppfølging av bompengevedtaket (sikre likebehandling av biogasskjøretøy med nullutslippskjøretøy på strekninger finansiert av bompenger). Men dette var visst umulig fordi det ikke forelå noen nasjonal plan, og fordi det var vanskelig å vite om bilene kjører på naturgass eller biogass. Det er slik vi koker kloden, sa Arild Hermstad.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE