EU vil fordoble biogassproduksjonen innen 2030

Harmen Dekker leder European Biogas Association, som organiserer 43 nasjonale bransjeorganisasjoner med mer enn 7000 medlemmer. Han kan ikke klage på manglende drahjelp fra EU-kommisjonen.

– Når målet er å gjøre seg uavhengig av russisk naturgass finnes det knapt noe bedre svar enn å øke produksjonen av biogass, sa Harmen Dekker på Biogasskonferansen 2023. Og EU-kommisjonen deler denne oppfatningen, i strategien REPowerEU er målet å doble produksjonen av biogass til 35 milliarder m3 årlig innen 2030.

Harmen Dekker kunne fortelle de mer enn 160 konferansedeltagerne at interessen for biogass i Europa nærmest har eksplodert det siste året. Men en dobling av produksjonen er ikke gjort over natta. – Det er nesten så jeg misunner vindkraftbransjen, der det bare er å sette opp en turbin og så går resten av seg selv, sa han. Og røpet med det at han ikke har ligget særlig tett på den norske vindkraftdebatten de siste ukene.

Men det er heller ikke jobben hans, den handler om å legge til rette for at EU-kommisjonens ambisjoner lar seg realisere. – Teknologien er der og råstoffet finnes, i dag gir gassprisen også god lønnsomhet. Men det er viktig at medlemslandene setter nasjonale mål og tar i bruk virkemidler som får fart på finansieringen av de rundt 5000 anleggene som må bygges for at fordoblingen skal bli en realitet, sa Dekker. Han mente råstoffpotensialet er stort nok til at produksjonen kan økes til hele 150 milliarder m3 årlig innen 2050. Dette tilsvarer nesten 1500 TWh og er nok til å dekke rundt halvparten av EUs beregnede gassbehov på dette tidspunktet. Til sammenligning dekker dagens biogassproduksjon rundt 4,5 % av behovet, fortalte han.

Dekker la også vekt på at produksjonen av biogass har en rekke andre positive effekter utover energiproduksjon. – Den tar hånd om problematiske avfallssfraksjoner og sørger for at næringsstoffer tilbakeføres til jorda. Og en euro investert i et biogassanlegg gir to tilbake i form av lokal verdiskaping, sa Dekker.

Han ble etterfulgt av stortingsrepresentant Alfred Bjørlo fra Venstre, som vil gjøre sitt til at Norge følger opp EU-kommisjonen og vedtar et nasjonalt produksjonsmål. – Jeg har fremmet en interpellasjon i Stortinget der jeg foreslår at vi vedtar et mål om å produsere 10 TWh innen 2030, sa Bjørlo. Det tilsvarer mer enn en tidobling av dagens produksjon.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE