EUs handlingsplan for sirkulærøkonomi er presentert

EU-kommisjonen presenterte denne uken den nye handlingsplanen for sirkulær økonomi, som er en av de viktigste byggesteinene i European Green Deal. Handlingsplanen har som mål å gjøre økonomien skikket for en grønn framtid, styrke EUs konkurranseevne og samtidig ta vare på miljøet og gi forbrukerne flere rettigheter, og dette skal skje med tiltak langs hele livssyklusen til produktene, heter det i nyhetssaken fra EU-kommisjonen.
Den nye handlingsplan for sirkulær økonomi, som skal endre hvordan man produserer og forbruker i EU, er nå vedtatt av EU-kommisjonen.
Den nye handlingsplan for sirkulær økonomi, som skal endre hvordan man produserer og forbruker i EU, er nå vedtatt av EU-kommisjonen.

Den nye planen bygger på arbeidet som er gjort siden 2015, og fokuserer på design og produksjon for en sirkulær økonomi, med sikte på å sikre at ressursene som brukes forblir i EUs økonomi så lenge som mulig. Planen og initiativene skal utvikles med involvering fra næringslivet og interessentene.

Handlingsplanen for sirkulær økonomi presenterer tiltak for å:

 • Gjøre bærekraftige produkter til normen i EU. Kommisjonen vil foreslå lovgivning om bærekraftig produktpolitikk, for å sikre at produkter som settes på EU-markedet er designet for å vare lenger, er lettere å gjenbruke, reparere og resirkulere – og ta i bruk mest mulig resirkulert materiale i stedet for jomfruelig råstoff. Engangsbruk skal begrenses, for tidlig foreldelse forebygges og ødeleggelse av usolgte varige varer vil bli forbudt.
 • Styrke forbrukere. Forbrukerne skal få tilgang til pålitelig informasjon om reparasjonsmuligheter og holdbarhet for produkter for at de skal være bedre rustet til å ta miljømessig bærekraftige valg. Det vil bli en bestemmelse om «Rett til å reparere».
 • Fokusere på de sektorene som bruker mest ressurser og der potensialet for sirkularitet er stort. Kommisjonen vil sette i gang konkrete aksjoner om:
  • elektronikk og IKT – et «Circular Electronics Initiative» for å ha lengre produktlevetid, og forbedre innsamling og behandling av avfall
  • batterier og kjøretøy – nytt regelverk for batterier for å øke bærekraften og øke batteriets sirkulære potensial
  • emballasje – nye obligatoriske krav til hva som er tillatt på EU-markedet, inkludert reduksjon av (over) emballasje
  • plast – nye obligatoriske krav til resirkulert innhold og spesiell oppmerksomhet på mikroplast samt biobasert og biologisk nedbrytbar plast
  • tekstiler – en ny EU-strategi for tekstiler for å styrke konkurranseevnen og innovasjonen i sektoren og øke EU-markedet for tekstilbruk
  • bygging og bygninger – en omfattende strategi for et bærekraftig bygd miljø som fremmer sirkularitetsprinsipper for bygninger
  • mat – nytt lovgivningsinitiativ om gjenbruk for å erstatte engangsemballasje, servise og bestikk med gjenbrukbare produkter i mattjenester
 • Sørge for mindre avfall. Her vil man jobbe for å unngå avfall helt og omdanne det til sekundære ressurser av høy kvalitet som igjen utnytter et velfungerende marked for sekundære råvarer. Kommisjonen vil forsøke å få på plass en harmonisert modell for separat innsamling av avfall og merking. Handlingsplanen legger også fram en rekke tiltak for å minimere EUs eksport av avfall og forebygge ulovlige forsendelser.
ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE