Forbud mot deponering av kildesortert avfall

K +

Endringen av deponiforskriften innebærer at det nå blir forbudt å deponere separat innsamlede fraksjoner som lar seg materialgjenvinne.

Klima- og miljødepartementet har endret regelverket om deponering av avfall. Det er nå forbudt å legge avfall som er kildesortert og samlet inn for ombruk og materialgjenvinning på deponi. 

 

Departementet meddelte dette i en melding 15. november. Her står det at «dersom materialer allerede er blitt samlet inn og sortert ut for å brukes på nytt, enten ved såkalt ombruk eller materialgjenvinning, er det nå blitt forbudt å legge dette på deponi».

Dette gjennomføres ved at det er kommet et nytt punkt h i deponiforskriftens paragraf 9-4, som lister opp avfallstyper som det er forbudt å deponere. Nå gjelder det også

avfall som er separat innsamlet for forberedelse til ombruk eller materialgjenvinning. Forbudet omfatter ikke avfall fra den etterfølgende behandlingen av det separat innsamlede avfallet dersom deponering er den miljømessig beste løsningen for dette avfallet.

– Det er viktig at vi tar grep for å legge til rette for en mer sirkulær økonomi. Det innebærer blant annet at produkter i mindre grad kastes, og i større grad gjenvinnes eller gjøres klare for ombruk. Ressursene våre må brukes mer effektivt for at vi skal nå våre klima- og miljømål, sier statssekretær Aleksander Heen i Klima- og miljødepartementet i meldingen.

Den avsluttes med å opplyse at endringene i regelverket gjennomfører EUs reviderte deponidirektiv ((EU) 2018/850).

Det er altså ikke spesifisert i endringen hvilke kildesorterte fraksjoner som det nå ikke lenger blir tillatt å deponere. Men det er naturlig å tenke på gips, som er nevnt separat i Høyres forslagspakke som nå er til behandling i Stortinget. Deponiforbud for denne fraksjonen er også gjentatte ganger foreslått av Norsk Gjenvinning, etter at de etablerte gjenvinningsanlegg for denne fraksjonen i Svelvik.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE