Foreslår ny produsentansvarsordning for en del engangsprodukter av plast

Våtservietter er et av produktene det nå foreslås produsentansvar for.

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet anbefaler Miljødirektoratet nå en forskrift med krav til utvidet produsentansvar for utvalgte engangsprodukter av plast.

Det gjelder emballasje og enkelte produkter som ikke er emballasje (matbeholdere for hurtigmat, ta med-mat eller «takeaway» inkludert lokk, fleksibel innpakning for hurtigmat, drikkevarebeholdere under 3 liter, drikkebeger inkludert lokk og plastbæreposar). Dessuten

våtservietter, ballonger, tobakksprodukter med filter og filter til bruk sammen med tobakksprodukter. Felles for disse engangsproduktene av plast er at de ofte blir funnet som forsøpling på europeiske strender.

Produsentansvaret skal oppfylle krav til utvidet produsentansvar i EUs direktiv om plastprodukter og EUs rammedirektiv om avfall.

– Dette er en ny produsentansvarsordning der produsentene skal dekke kostnader kommunene har til opprydding av forsøpling og innsamling når dette blir kastet i avfallsbeholdere i offentlige rom, seier miljødirektør Ellen Hambro i en melding fra direktoratet.

Det er ikke satt mål om økt ambisjonsnivå for oppryddingen i kommunene. Forslaget innebærer at kostnader som kommunene i dag har over kommunebudsjettet, blir flyttet til produsentene av disse produktene.

Miljødirektoratet anbefaler at produsentene får plikt til å etablere og knytte seg til produsentansvarsselskap godkjent av Miljødirektoratet. Disse selskapene vil ivareta pliktene til produsentene, og vil blant annet kreve inn vederlag fra produsenter og utbetale støtte til kommunene for å rydde opp og samle inn avfall i det offentlige rom. Størrelsen på støtten skal regnes ut av en uavhengig konsulent, og verifiseres av en tredjepart.

For første gang foreslår Miljødirektoratet straffegebyr for en produsentansvarsordning, opplyses det i meldingen. Dette skal være et preventivt virkemiddel for å øke det økonomiske insentivet til produsentene til å melde seg inn i produsentansvarsselskap og ikke la andre produsenter ta byrden for dem.

Produsentene kan redusere kostnadene ved å bruke mindre plast og tobakksprodusentene kan redusere kostnadene for opprydding av forsøpling ved å samarbeide med kommuner om å sette opp askebeger på steder med mye forsøpling av sneiper.

Kravet om kostnadsdekning kan gjøre det lønnsomt for produsentene å dreie produktporteføljen bort fra produktene som blir omfattet av produsentansvaret, og over til produkter uten plast eller til ombrukprodukter. Ombrukprodukter kan for eksempel være aktuelt for kaffe eller ta med-mat. Innovasjon og utskifting av plast med alternative materialer kan være aktuelt for tobakksfilter eller matbeholdere.

– Produsentene skal også dekke kostnader for holdningsskapende tiltak rettet mot å forebygge og redusere forsøpling, og for å vise ombrukalternativ. Det er ikke alle som tenker at sigarettsneiper sprer mikroplast i sjøen når de blir kastet på bakken. Våtservietter som blir kastet i toalettet havner i avløpssystem og kan skape driftsproblemer, og de kan ende opp med å forurense havet, sier Ellen Hambro.

Miljødirektoratet foreslår å regulere dette nye produsentansvaret i nytt kapittel 18 i avfallsforskriften. Klima- og miljødepartementet vil nå vurdere forslaget til Miljødirektoratet. Forslaget vil bli sendt på høring etter det.

Miljødirektoratet foreslår at dette blir gjort så fort som mulig, både av hensyn til EØS-forpliktelsene våre og for at produsentene skal kunne forberede seg på de nye kravene som de vil bli pålagt.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE