Høring om EUs Critical Raw Materials Act

Forslaget til Critical Raw Materials Act legger blant annet til rette for økt resirkulering med krav til kartlegging, innsamling og gjenbruk.

Europakommisjonen la 16. mars 2023 frem et forslag til forordning til Critical Raw Material Act (CRMA). Kommisjonen ønsker nå å høre din mening om forslag til forordning for kritiske råvarer, Critical Raw Materials Act.

Det opplyses det i en nyhetsmelding fra Nærings- og fiskeridepartementet. Målet med forordningen er å styrke bærekraftig mineralproduksjon og bygge robuste forsyningskjeder for mineralske råvarer. Critical Raw Materials Act fokuserer på å øke kontinentets selvforsyning og autonomi, og stiller krav til europeisk utvinning, prosessering, resirkulering og import.

Critical Raw Materials Act består av forslag til forordning med beskrivelser og annekser som blant annet spesifiserer hva EU anser som kritiske og strategiske mineraler. Europakommisjonens forslag til rettsakt spenner over hele verdikjeden fra tilrettelegging for leting etter mineraler til mineralproduksjon, prosessering, foredling og resirkulering. Den samlede listen over råvarer omfatter 34 ulike metaller og mineraler som anses som kritiske enten i utvinningsstadiet, som for eksempel naturlig grafitt, eller i foredlingsstadiet, som for eksempel silisium.

Critical Raw Materials Act har som mål at unionen innen 2030 oppnår:

At EU utvinner minst 10% av de kritiske råvarene

At EU prosesserer minst 40% av de kritiske råvarene

At resirkulering dekker minst 15% av EUs behov for kritiske råvarer

At EU ikke dekker mer enn 65% av sitt behov for de ulike kritiske råvarene gjennom import fra enkeltland

For å nå disse målene inneholder forslaget til Critical Raw Materials Act en rekke regulerende tiltak med krav til myndighetene i de enkelte medlemsland.

Har du innspill til forslaget kan disse registreres på kommisjonens egen nettside innen kommisjonens fastsatte frist.

Europakommisjonen har merket dette forslaget som EØS-relevant. Nærings- og fiskeridepartementet ber om at eventuelle høringsinnspill til Europakommisjonen sendes i kopi til departementet (postmottak@nfd.dep.no) som et grunnlag i vurderingen av norsk standpunkt/posisjon i den videre EØS-prosessen.

Du kan lese mer om Critical Raw Materials Act her.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE