Kina og Norge inngår samarbeid om å redusere plastforurensning

– Vi løser ikke de store problemene i verden uten samarbeid, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Foto: NTB kommunikasjonstatsministerens kontor

Kina er verdens største produsent av plast. De forbruker også en femtedel av verdens plast. I 2020 produserte Kina 600 millioner tonn plast, men resirkulerte bare 16 millioner tonn. Derfor spiller Kina en avgjørende rolle hvis verden skal løse plastforurensningsproblemet. Nå inngår Norge og Kina et samarbeid for å styrke innsatsen mot slik forsøpling.

Kina har satt seg ambisiøse mål for reduksjon og materialgjenvinning av plastavfall. For å bidra til å nå disse målene, og for å sette kinesiske aktører best mulig i stand til å gjennomføre en kommende internasjonal avtale mot plastforurensning, har Norge og Kina inngått et bilateralt samarbeid for perioden 2024-2027. Det skriver Klima- og miljødepartementet i en nyhetsmelding.

Samarbeidet skal styrke Kinas kapasitet til å utvikle tiltak og virkemidler langs hele plastens livssyklus, det vil si fra produksjon og design via forbruk til materialgjenvinning og andre former for håndtering av plastavfallet.

– Vi løser ikke de store problemene i verden uten samarbeid, og gjennom dette samarbeidet kan vi finne fram til tiltak i en skala som monner når verden skal snu trenden bort fra økt produksjon og forbruk av plast, sa klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen da prosjektet ble lansert.

Prosjektet skal også styrke arbeidet med å redusere hvor mye plast fra Kina som ender som avfall i miljøet.

– Det er veldig bra at kinesiske og norske fagmiljøer går sammen om å styrke innsatsen mot plastforurensning. Det er avgjørende å fokusere på konkrete løsninger nå som vi går inn i sluttforhandlingene om en ny global avtale for å få bukt med plastforurensning og marin forsøpling, sier Bjelland Eriksen.

Prosjektet er forankret i den bilaterale dialogen mellom Klima- og miljødepartementet og Kinas Minstry of Ecology and Environment. Hovedpartnere i prosjektet er Baselkonvensjonens regionale senter for Asia og Stillehavet, Miljødirektoratet og Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Dette er fase 2 av samarbeidet og har fått tittelen «SINOPLAST II».

Prosjektet har en budsjettramme på 20,5 millioner NOK i perioden 2024–2027. Arbeidet samfinansieres av Norges ambassade i Beijing (inntil 10,5 millioner NOK) og kinesiske partnere.

Norge samarbeider med Kina der det er i vår interesse. Samarbeid med Kina for å nå klima- og miljømål er et eksempel på et område hvor vi har sterke egeninteresser. Den sikkerhetspolitiske utviklingen krever at Norge tar aktive grep for å ivareta nasjonal sikkerhet i møte med Kina. Det betyr også at vi må ha sterk bevissthet om sikkerhet i alle samarbeidsflater med Kina og kinesiske aktører, kan man lese i nyhetsmeldingen.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE