Lokalpolitikere fikk se landets største anlegg

På 20 steder i landet ble lokalpolitikere invitert til å møte avfallsbransjen 24. august.

På 20 steder i landet ble lokalpolitikere invitert til å møte avfallsbransjen 24. august. I Oslo var det Oslo REG og Norsk Gjenvinning som var vertskap og de frammøtte politikerne fikk dermed se både landets største gjenbruksstasjon og det største gjenvinningsanlegget.

Nytt av året er videresalg av maling som er innlevert som farlig avfall på gjenbruksstasjonen på Haraldrud.

Direktør Hans Petter Karlsen i Oslo REG og divisjonsdirektør Andreas Lindström i Norsk Gjenvinning kunne ønske et tyvetalls politikere velkommen, disse kom stort sett fra bydelene i Oslo og røde og grønne partier var godt representert. De fikk høre om Oslos nye avfallsstrategi, om plastemballasje og om utfordringene det er å drive et stort gjenvinningsanlegg inne i en by.

Lindström var opptatt av NIMBY-problematikken og sa at effektiv avfallshåndtering krever nærhet til byen. Han ville også gjerne ha politikernes hjelp til å formidle adferdsendringer som kunne forhindre brann, det handler vel hovedsakelig om å få publikum til å slutte å kaste litium-batterier i restavfallet.

Rundt 125 000 tonn papp og papir kommer årlig inn til Norsk Gjenvinnings anlegg på Haraldrud, det aller meste fra husholdningene i Oslo og nabokommunene.

Og lokalpolitikerne er som alle andre interessert i avfallsbehandling og stilte mange spørsmål, spesielt til Karlsen som har ansvar for den tjenesten som berører alle Oslos innbyggere. Spørsmålene spente vidt, det ble spurt om alt fra hvor ren plasten som kildesorteres må være, til hva som er overskuddet i Norsk Gjenvinning. Og selv om akkurat de spørsmålene ble heller ullent besvart, ble det formidlet mye i «klasserommet» til Oslo REG på Haraldrud.

Også den påfølgende omvisningen favnet bredt. Fra ombruksteltet til Oslo REG, der det på en god dag kan selges for 8000 kroner av saker innlevert på gjenbruksstasjonen som Fretex ikke vil ha. Og rett over gata ligger landets desidert mest avanserte anlegg for papirsortering, om sorteringsgraden her forbedres med en prosent her vil tusen tonn ekstra gå til materialgjenvinning.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE